Godtgørelse på vej til seks nulevende grønlændere, som blev sendt til Danmark i 1951

25-02-2022

Staten har indgået forlig i en retssag anlagt af de seks personer.

I 1951 blev 22 grønlandske børn midlertidigt sendt til Danmark som led i et socialt forsøg. Hensigten var at give dem dansk baggrund og sprog samt et bedre liv. Men som forsøget skred frem, kom det også til at handle om, at børnene kunne vende tilbage til Grønland for at danne fortrop for udviklingen i Grønland.

I december 2020 gav statsministeren en officiel undskyldning for de svigt, børnene blev udsat for.

I december 2021 stævnede de seks personer staten, fordi de mente, at flytningen bl.a. var en krænkelse af deres ret til privat- og familieliv.

Nu får de seks personer hver udbetalt en kompensation på 250.000 kroner, efter at staten har indgået forlig i sagen.

Social- og ældreminister Astrid Krag udtaler:

Flytningen af børnene er et mørkt kapitel i Grønlands og Danmarks fælles historie, og det må vi ikke lukke øjnene for. Det, der skete, har haft store negative konsekvenser for børnene, som mistede deres sprog, deres kulturelle identitet og tilknytningen til deres familier. Derfor var statsministerens undskyldning helt på sin plads, og jeg er glad for, at de seks personer nu får en godtgørelse fra staten.”

- Astrid Krag

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)