Partnerskaber på social- og ældreområdet videreføres i 2022

02-02-2022

De fire partnerskaber på social- og ældreområdet, som blev oprettet i begyndelsen af coronakrisen, bliver nu forlænget.

I 2020 oprettede regeringen fire partnerskaber på social- og ældreområdet, som havde til opgave at skabe tryghed og modvirke mistrivsel under pandemien. Erfaringerne har været gode, og derfor har regeringen med opbakning fra Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Venstre, De Konservative, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne nu afsat 3,2 millioner kroner til at videreføre partnerskaberne i 2022.

Partnerskaberne er sammensat af bl.a. myndigheder, organisationer og private aktører inden for områderne udsatte børn og unge, udsatte voksne, handicap og ældre.

Social- og ældreminister Astrid Krag ser frem til at fortsætte det brede samarbejde:

Vi stod i en helt særlig situation, da coronakrisen ramte Danmark. Partnerskaberne er afgørende for, at vi langt hen ad vejen er lykkedes med at beskytte sårbare mennesker mod smitte og alvorlig sygdom. Samtidig har vi i fællesskab bekæmpet den ensomhed og mistrivsel, som mange mennesker mærkede som følge af restriktionerne. Vi står heldigvis et bedre sted nu, men smittetallene er høje, og vi har stadig en stor opgave med at hjælpe dem, der har isoleret sig længe på grund af pandemien, ud i samfundet og ind i fællesskaberne. Her spiller organisationerne og aktørerne med deres store viden om målgrupperne en stor rolle for, at vi bedst muligt kan hjælpe udsatte mennesker i en svær tid.”

- Astrid Krag

Bevillingen betyder, at hvert partnerskab finansieres med 0,8 millioner kroner i 2022.

Finansieringen til initiativerne forudsætter Folketingets Finansudvalgs formelle tiltrædelse.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)