Lokale frivillige får større indflydelse med nyt landspanel

07-01-2022

Inden længe skal der vælges formand og medlemmer til Frivilligrådet. Samtidig nedsættes et nyt landspanel med lokale frivillige, som skal give input til Frivilligrådets arbejde.

I de kommende måneder udpeges nye medlemmer og en formand for Frivilligrådet, som rådgiver regeringen og fungerer som talerør for civilsamfundet. Samtidig får de mange tusinde lokale frivillige en stærkere stemme i Frivilligrådet, når der nedsættes et nyt landspanel med repræsentanter fra de lokale frivilligråd.

Ifølge rådets nye vedtægter skal landspanelet mødes med Frivilligrådet og komme med input to gange om året. Derudover skal det kommende råd fokusere mere på, hvordan civilsamfundet kan være med til at løse sociale samfundsudfordringer.

Social- og ældreminister Astrid Krag er glad for, at der nu kommer en stærkere dialog med de lokale frivillige:

Civilsamfundet gør en stor forskel for udsatte og sårbare mennesker i Danmark. Og det er i høj grad de enkelte frivillige ude i de lokale foreninger, som bærer civilsamfundet på deres skuldre. Det er de lokale frivillige, der har erfaringerne med, hvordan man driver en genbrugsbutik, arrangerer lejrture for udsatte børn eller rådgiver udsatte mennesker. Den viden får vi nu bedre mulighed for at inddrage, så vi kan skabe endnu bedre rammer for frivilligt arbejde i Danmark.”

- Astrid Krag

Processen med at sammensætte et nyt frivilligråd er i fuld gang. Først udpeges en formand og en næstformand for de kommende fire år, og derefter vil der være valg af de otte medlemmer, som vælges af og blandt de frivillige sociale organisationer.

Fakta om Frivilligrådet

  • Frivilligrådets formål er at udbrede kendskabet til den frivillige sociale sektor lokalt og nationalt og bidrage til politikudviklingen og udviklingen af sociale indsatser.
  • Frivilligrådets formand udpeges af social- og ældreministeren for en 4-årig periode. KL og FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) indstiller ét medlem hver, og otte medlemmer vælges direkte af de frivillige sociale foreninger.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 12 66 (modtager ikke sms)