Aftale om ny hovedlov giver mulighed for mere sammenhængende hjælp til udsatte mennesker

07-06-2022

Et flertal af Folketingets partier har indgået aftale om en ny hovedlov, der sikrer en mere enkel og sammenhængende indsats over for udsatte mennesker. Med aftalen samles lovgivning fra flere forskellige områder i en ny lov, som giver sagsbehandlere bedre mulighed for at finde løsninger på komplekse problemer i samarbejde med borgeren.

Sociale udfordringer kommer sjældent alene. Mange udsatte mennesker har derfor kontakt til flere forskellige sagsbehandlere og forvaltninger i kommunen, og det kan være uoverskueligt.

Med en ny aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne får borgere med komplekse udfordringer mulighed for at få en mere enkel og sammenhængende indsats, som er samlet i én plan. Aftalen betyder, at der indføres en ny lov, som samler lovgivning fra flere forskellige områder. Dermed kan kommunale sagsbehandlere tilbyde en samlet udredning og en samlet indsats på tværs af fagområder, så borgeren ikke behøver at navigere mellem social-, sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Målet er bedre hjælp og en styrket tillid mellem udsatte mennesker og sagsbehandlere, siger social- og ældreminister Astrid Krag:

Med aftalen kan udsatte mennesker få mere overskuelig hjælp – både til at få en bedre hverdag og til at blive en del af arbejdsmarkedets fælleskab. For det er ikke en lang liste af møder med forskellige sagsbehandlere fra forskellige forvaltninger, man har brug for, hvis man i forvejen har svært ved at overskue hverdagen. Og så giver vi sagsbehandlerne mere faglig frihed til at finde den bedste løsning sammen med borgeren. Det vil styrke tilliden til sagsbehandlerne og give bedre mulighed for at håndtere sociale udfordringer.

- Astrid Krag

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

Jeg er rigtig glad for, at aftalen i endnu højere grad giver mulighed for at skræddersy indsatsen for den enkelte borger, der står i en svær situation. Mange borgere bøvler med meget andet end ledighed. Det er vigtigt, at fagpersoner samarbejder endnu mere på tværs, så borgeren på bedst mulige vis bliver holdt i hånden gennem udfordringerne. Det kan i sidste ende være med til, at endnu flere fra kanten af arbejdsmarkedet kan komme i beskæftigelse og blive en del af det arbejdende fællesskab.

- Peter Hummelgaard

Marlene Ambo-Rasmussen, Venstre:

I dag møder de borgere, der har det sværest i vores samfund, et tungt og silo-opdelt offentligt system, som er svært at gennemskue. Hvor sagsbehandlingen for borgeren ikke bliver tænkt tilstrækkeligt sammen, og hvor de personer, der kan have svært ved at overskue hverdagen, samtidig har sagsbehandlere, regler og indsatser spredt over forskellige offentlige instanser og fagområder, hvilket også gør det svært for sagsbehandleren at tilrettelægge den rigtige indsats fra starten. Derfor er det vigtigt for Venstre, at vi endelig får skabt en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats for dem, der i forvejen kan finde systemet uoverskueligt, så de har en klar rød tråd i mødet med det offentlige. Vi er derfor glade for, at vi endelig fik udmøntet den aftale, som vi selv indgik, da vi havde regeringsmagten i 2018. Hovedloven skal komme nogle af vores allermest udsatte borgere til gavn, og det glæder vi os til at følge i mål, når det skal endeligt implementeres rundt i kommunerne.

- Marlene Ambo-Rasmussen

Hans Andersen, Venstre:

Venstre er glade for, at vi med denne aftale sikrer, at udsatte borgere fremover skal mødes langt mere i øjenhøjde. Der er tale om borgere med komplekse problemstillinger, og de skal mødes med løsninger og en hjælpende hånd i stedet for et bureaukratisk og uoverskueligt system. Derigennem sikrer vi bl.a., at flere danskere kan blive en del af det arbejdende fællesskab og bidrage med det, de kan.

- Hans Andersen

Trine Schøning Torp, Socialistisk Folkeparti:

Menneskers liv lader sig dårligt dele op, og udfordringer i livet har det med at hænge sammen og forstærke hinanden. Denne aftale er forhåbentlig et vigtigt skridt i retning af, at borgere, som har brug for flere forskellige former for hjælp og støtte, oplever en enklere vej ind i kommunen. Og at de oplever samarbejde med sagsbehandleren om en koordineret indsats, som med udgangspunkt i den enkeltes behov giver en sammenhængende og meningsfuld hjælp.

- Trine Schøning Torp

Christina Thorholm, Radikale Venstre:

Radikale Venstre glæder sig over aftalen, hvor mennesker med svære udfordringer får mulighed for at få en plan og en koordineret sagsbehandling, når de har brug for kommunens hjælp til at øge livsmestring og komme i beskæftigelse. Den nye aftale har fokus på det enkelte menneskes behov – frem for at sagsbehandlerne skal overholde en række regler. Radikale Venstre har lagt vægt på, at aftalen skal fungere for de medarbejdere, som skal få loven til at fungere i virkeligheden.

- Christina Thorholm

Pernille Skipper, Enhedslisten:

Det her er et vigtigt skridt i retningen af et beskæftigelsessystem og sociale indsatser, der rent faktisk hjælper frem for straffer. Én indgang og en samlet behandling til de mest udsatte. Men jeg må være ærlig: Ikke alt er med, og sanktionerne i jobcentrene kan stadig forekomme. Det er Enhedslisten meget bekymret for. Implementeringen af den nye hovedlov skal mildest talt følges tæt.

- Pernille Skipper

Brigitte Klintskov Jerkel, Det Konservative Folkeparti:

I Det Konservative Folkeparti er vi virkelig glade for, at vi i dag sikrer, at flere borgere med komplekse og sammensatte behov får bedre muligheder for øget livsmestring og for at komme i beskæftigelse. Samtidig glæder det os meget, at der forsat er frit valg af behandlingstilbud i forhold til både stof- og alkoholmisbrugsbehandling, som har været en vigtig prioritet for Det Konservative Folkeparti. Desuden er vi tilfredse med, at målgruppen blev så bred som muligt for, at flest mulige borgere kan få gavn af aftalen, hvis de ønsker det.

- Brigitte Klintskov Jerkel

Susanne Zimmer, Frie Grønne:

Desværre oplever mange borgere at løbe panden mod en mur, når de møder systemet. Blandt andet fordi de oplever at blive kastet rundt. På den anden side har vi sagsbehandlere, som er bagbundet bureaukratisk og ikke kan give den hjælp, de gerne vil. Med denne aftale er det Frie Grønnes håb, at det med denne aftale bliver nemmere for både sagsbehandler og i særdeleshed for borgeren at få hjælp.

- Susanne Zimmer

Torsten Geil, Alternativet:

Jeg tror godt, at mange "såkaldt normale" mennesker kan sætte sig ind i, at det kan være lidt svært at finde rundt i de offentlige systemer. Hvis borgere har særlige og komplekse problemstillinger må det være endnu værre. Derfor er Alternativet glade for at være med i en aftale, der medfører, at borgere med særlige og komplekse problemstillinger får tilbudt en helhedsorienteret indsats på tværs af sektorer. Forhåbentlig kan det danne trædesten til den helhedsorienterede tænkning på flere områder.

- Torsten Geil

Camilla Fabricius og Henrik Møller, Socialdemokratiet:

Aftalen er et stort skridt i den rigtige retning, hvor vi får gjort borgernes berøring med det offentlige mere sammenhængende. Vi får nedbrudt nogle af de organisatoriske siloer, som mange borgere med komplekse problemer ikke kan forstå, og som gør det uoverskueligt at være menneske i systemet. Det er meget vigtigt for os, at man kan få en mere målrettet og sammenhængende indsats, som betyder bedre hjælp, og at man hurtigere kan komme på rette fod igen.

- Camilla Fabricius og Henrik Møller

Partierne har aftalt at evaluere den nye helhedsorienterede indsats to og fire år efter ikrafttrædelsen, så erfaringerne kan føre til justeringer af loven, hvis der er behov for det.

Find aftaleteksten i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Beskæftigelsesministeriets pressetelefon, tlf.: 51 23 28 30 (modtager ikke sms)

Marlene Ambo-Rasmussen, Venstre, tlf.: 61 61 32 58

Hans Andersen, Venstre, tlf.: 33 37 45 39

Trine Schøning Torp, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 61 62 45 94

Christina Thorholm, Radikale Venstre, tlf.: 33 37 47 71

Pernille Skipper, Enhedslisten, tlf.: 33 37 50 09

Brigitte Klintskov Jerkel, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 33 37 42 10

Torsten Geil, Alternativet,tlf.: 61 62 46 51

Susanne Zimmer, Frie Grønne, tlf.: 61 62 56 72

Jens Rohde, Kristendemokraterne, tlf.: 33 37 58 73

Camilla Fabricius, Socialdemokratiet, tlf.: 33 37 40 57

Henrik Møller, Socialdemokratiet, tlf.: 33 37 40 42