Nye analyser: Usikkerhed om regler og manglende kontinuitet udfordrer udsatte unges overgang til voksenlivet

08-06-2022

I dag kommer to nye analyser om hjælpen til udsatte unge, når de overgår til voksenlivet. Analyserne udspringer af den politiske aftale Børnene Først og skal give politikerne bedre viden om området.

Mange anbragte unge er usikre på, hvad der skal ske i deres tilværelse, når de fylder 18 år. Set fra kommunernes perspektiv kan det særligt udfordre de unge, at de bliver mødt af et helt nyt system på voksenområdet og større krav, som de kan have svært ved at leve op til med det samme. Samtidig er kommunerne usikre på, hvilke anbragte unge der er i målgruppen for efterværn. Kommunerne har særligt svært ved at foretage vurderingen af, om der er udsigt til en positiv udvikling for den unge som følge af støtten, hvilket er en forudsætning for at få efterværn i dag.  

Sådan lyder nogle af konklusionerne i Ankelstyrelsens analyse 'Indsatser i overgangen til voksenlivet'.

Samtidig viser en analyse fra VIVE, at der er lovende resultater fra indsatser og projekter, som specifikt hjælper anbragte unge med at danne netværk og relationer i overgangen til voksenlivet. Særligt vigtigt er det, at de unge mærker medarbejdernes og de frivilliges personlige lyst til at hjælpe. Analysen viser desuden, at flere af tilbuddene, der er forankret i civilsamfundet, adskiller sig fra de kommunale tilbud ved, at de ikke stopper, når de unge har nået en vis alder eller f.eks. er kommet i uddannelse eller i arbejde, men fungerer som en åben dør, hvor de unge selv kan henvende sig, hvis de har brug for det.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i VIVE's analyse 'Efterværn – Afdækning af viden og erfaringer fra eksisterende indsatser'.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Når vi som fællesskab vælger at gribe ind og anbringe et barn, overtager vi også ansvaret for barnets ve og vel – og fremtid. Det ansvar må vi ikke slippe, før barnet som ung er godt inde i voksenlivet og har fundet fodfæste. Analyserne bekræfter mig i, at vi ikke er gode nok til det. Vi ved, at relationer og netværk er afgørende for, hvordan anbragte trives som voksne. Derfor skal vi blandt andet sikre de unge flere vedvarende relationer, som ikke slutter, når anbringelsen slutter.”

- Astrid Krag

De to analyser er bestilt af Social- og Ældreministeriet og vil sammen med øvrig viden på området, herunder to kommende analyser, som ministeriet har iværksat for at få belyst de unges perspektiver, danne grundlag for det videre politiske arbejde. Arbejdet skal med udgangspunkt i aftalen Børnene Først se på, hvordan efterværnsområdet tilrettelægges bedre, så de mest udsatte unge får et godt fodfæste i voksenlivet.

Find VIVE's analyse og Ankestyrelsens rapport i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 4185 1360 (modtager ikke sms)