Varige midler til frivillig gældsrådgivning skal hjælpe trængte danskere

20-06-2022

En ny aftale sikrer 20 millioner årligt i varig finansiering til frivillig gældsrådgivning.

Over 1,1 millioner danskere har gæld til det offentlige. En gæld, der over en årrække er vokset til 145 milliarder kroner. Det kan være skattegæld, gæld fra ubetalte bøder eller underholdsbidrag osv. For mange mennesker er gælden en stor byrde.

Regeringen samt Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkepart, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne har i dag indgået en omfattende politisk aftale om danskernes gæld til det offentlige. I aftalen indgår en styrkelse af de frivillige gældsrådgivninger, som hjælper danskere med at håndtere deres gæld. Allerede fra 2023 øges finansieringen til gældsrådgivningen til 20 millioner kroner. Samtidig gøres finansieringen varig, så der fortsat kan ske udvikling af gældsrådgivningerne, og flere skyldnere kan få hjælp.

Social- og ældreminister Astrid Krag er glad for at kunne styrke den vigtige indsats:

Gæld er en af de ting, der kan være en voldsom belastning for udsatte mennesker, og som kan betyde, at de har svært ved at komme videre i livet. Blandt andet ved vi, at mange hjemløse har gæld, og hver fjerde hjemløse angiver økonomiske problemer som årsag til deres hjemløshed. De frivillige organisationer løfter en vigtig opgave for udsatte mennesker, hvis gæld er vokset ud af kontrol. Derfor lovede vi før valget at styrke gældsrådgivningen, og det er jeg glad for og stolt af, at vi nu leverer på ved at sikre en varig finansiering og styrkelse af de frivillige organisationer, der yder uvildig gældsrådgivning.”

- Astrid Krag

Skatteminister Jeppe Bruus siger:

Hver femte dansker skylder fælleskassen penge. Det er alt, alt for mange. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har landet en politisk aftale, som kan knække gældskurven. Jeg er samtidig stolt over, at det er lykkedes os at lave en aftale, som er socialt balanceret. Vi sætter renten ned, så flere danskere får mulighed for at blive gældfri, og vi sikrer bedre hjælp til skyldnerne ved at styrke adgangen til anonym gældsrådgivning. Vi ved godt, at mange danskere er pressede af stigende priser i øjeblikket. Det skal være lettere at få gode råd til, hvordan privatøkonomien kan komme til at hænge sammen.”

- Jeppe Bruus

Det er første gang, at de organisationer, der driver frivillige gældsrådgivninger, får fast finansiering. Indtil nu har gældsrådgivningerne været støttet af midlertidige puljer, og den nuværende finansiering stopper i 2023.

Med aftalen oprettes desuden en særlig enhed i Gældsstyrelsen, der kan tage ud til organisationerne og oplyse og vejlede om reglerne på gældsområdet.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)