Ny VIVE-rapport: Børn bliver mødt og lyttet til i Familieretshuset

25-04-2023

Ny VIVE-rapport viser, at op mod 95 pct. af børnene har en positiv oplevelse af at være til børnesamtaler i Familieretshuset.

VIVE har i en ny rapport undersøgt børns oplevelse af at blive inddraget i sager i Familieretshuset, når de eksempelvis skal til børnesamtaler.

Resultaterne viser, at størstedelen af børnene oplever børnesamtalen som et rum, hvor de bliver lyttet til og kan fortælle om ting, der er vigtige for dem.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

De børn, som er til børnesamtaler i Familieretshuset, står i en meget sårbar position, og det glæder mig derfor, at Familieretshusets Børneenhed formår at skabe et trygt rum for børnene. Når det er sagt, er der stadig plads til forbedringer, så børn i alle aldre får noget ud af børnesamtalen.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Hele 95 pct. af børnene svarer, at børnerådgiveren er god til at forklare dem, hvad der skal ske til samtalen, mens 90 pct. svarer, at den voksne er god til at lytte til dem. De fleste børn oplever også at blive informeret om og have medbestemmelse over, hvilke oplysninger der bliver delt med deres forældre.


På baggrund af undersøgelsen peger VIVE på en række opmærksomhedspunkter:

  • Familieretshuset kan med fordel arbejde mere aktivt med at tydeliggøre over for forældre, hvordan de kan forberede deres børn på samtaler i Familieretshuset.
  • Fokus på brug af alderspassende tilgange for at sikre, at de yngste børn får mest muligt ud af børnesamtalen.
  • Der kan med fordel arbejdes videre med, hvordan Børneenheden bedst informerer og inddrager børnene i behandling af oplysninger og deres rettigheder ift. deling af oplysninger med forældrene.
  • Der kan være brug for at øge kendskabet til kontaktpersonsordningen og sikre, at kontaktpersonsordningen i højere grad imødekommer børnenes behov, der ser ud til at variere for forskellige aldersgrupper.

VIVE har udarbejdet rapporten på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt 6-17-årige børn, der lige har været til børnesamtale i Familieretshuset. I alt har 668 børn og unge, ud af 1.131 adspurgte, svaret på spørgeskemaet i april-november 2022. Rapporten har fokus på den direkte inddragelse af børnenes perspektiver i sagerne, og belyser derfor ikke, hvordan børnenes perspektiv bliver inddraget indirekte gennem indhentning af oplysninger hos barnets daginstitution, skole eller læge.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)