Tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen, der har været udsat for svigt og overgreb, modtager regeringens undskyldning den 11. september

23-06-2023

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil den 11. september 2023 give en undskyldning til de tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen, der har været udsat for svigt og overgreb.

Sidste år kastede den historiske udredning af sær- og åndssvageforsorgen i perioden 1933 til 1980 lys over et mørkt kapitel i dansk historie. Børn, unge og voksne blev udsat for svigt og overgreb under statens varetægt.

Derfor vil social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil på vegne af regeringen give en undskyldning til de tidligere anbragte, der har været udsat for svigt og overgreb.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

De tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen har ventet længe på en undskyldning, som jeg er glad for endelig at kunne give på regeringens vegne. Det er skæbner og historier, som har berørt mig dybt, og som det er vigtigt, vi lytter på og lærer af. Derfor er det eneste rigtige også at give en undskyldning fra statens side til de mennesker, der i statens varetægt blev udsat for horrible overgreb, der også dengang var ulovlige.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Undskyldningen bliver markeret ved et arrangement den 11. september 2023 kl. 13.00-15.00. Arrangementet afholdes på Comwell Bygholm Park. Arrangementet vil blive live-streamet til ministeriets hjemmeside.

Mennesker, der har været anbragt i sær- og åndssvageforsorgen i perioden 1933-1980, har mulighed for at deltage i arrangementet sammen med 1 ledsager efter tilmelding til ministeriet til camk@sm.dk og adh@sm.dk eller ved brev til Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, att. Ministersekretariatet. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding skal ske senest den 8. august 2023. Ved tilmelding bedes anført, om der er særlige behov, der skal tages hensyn til, herunder behov for tolk og brug af kørestol, og om der ønskes deltagelse med en ledsager.

Tilmelding for presse skal ske til presse@sm.dk.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)