Ny aftale styrker indsatsen til børn i brudte familier

30-11-2023

Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale på det familieretlige område med fokus på barnets bedste, når forældrene er i konflikt. Aftalen skal styrke barnets ret til begge forældre og samtidigt forbedre indsatserne til brudte familier i Familieretshuset. I alt bliver der afsat 129,5 millioner kroner til at forbedre indsatserne til brudte familier og børn.

Med aftalen styrkes barnets ret til begge forældre ved, at der med konsekvens og forebyggelse sættes ind over for chikane og forældrefremmedgørelse i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Det tydeliggøres i loven, at chikane har en konsekvens, og at det særligt gælder i de situationer, hvor chikanen betyder, at den ene forælder fremstår som en fremmed for barnet, og kontakten afbrydes uden grund. Samtidig skal der arbejdes forebyggende, så chikane spottes så tidligt som muligt, og konflikter ikke eskalerer.

Hensynet til det enkelte barn er som altid omdrejningspunktet. Det gælder både, når kontakten til begge forældre skal sikres, og når barnet skal skærmes mod reel risiko for dets trivsel, fx pga. vold.

Med aftalen afsættes der samtidig 129,5 mio. kr. til at forbedre indsatserne til familierne. Lange ventetider på børnesagkyndige undersøgelser skal nedbringes, og Familieretshusets indsatser til børnene skal styrkes, bl.a. så overvåget samvær, børnegrupper og børnesamtaler kan gennemføres i barnets nærmiljø.

Størstedelen af midlerne kommer fra efterårets aftale om fordeling af midler på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, mens 9,6 mio. kr. er fra Udviklings- og Investeringsprogrammerne.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Når forældre er i konflikt, kommer børnene alt for ofte i klemme. Aftalen skal styrke barnets ret til begge forældre. Derfor skal chikane og forældrefremmedgørelse stoppes og forebygges – så forældre ikke bevidst bruger børnene som våben. Samtidig sætter vi mange midler af til at styrke indsatsen til de brudte familier. Der skal bl.a. gøres op med lange ventetider på børnesagkyndige undersøgelser, og indsatser til barnet skal styrkes, så barnet kan få hjælp i nærmiljøet.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Linea Søgaard-Lidell, socialordfører for Venstre, siger:

I Venstre er vi rigtig glade for at have indgået en aftale, som skal sikre, at færre børn kommer i klemme, når forældrene går fra hinanden. Det er noget, Venstre længe har kæmpet for. Vi styrker forebyggelsen og sikrer hurtigere hjælp, så konflikter ikke udvikler sig. Samlet set er det en god aftale med børnenes trivsel i centrum.

- Linea Søgaard-Lidell

Rosa Eriksen, socialordfører for Moderaterne, siger:

Vi er glade for denne aftale, da den har fokus på børnene. Vi mener, at børn ikke skal bruges som våben i de voksnes konflikt. Derudover er vi glade på fokusset der handler om at få hjulpet forældre med konfliktløsning så så få sager som muligt ender i domstolene.

- Rosa Eriksen

Theresa Berg Andersen, socialordfører for Socialistisk Folkeparti, siger:

SF har i forhandlingerne haft fokus på barnets tarv og på retssikkerhed og konfliktnedtrappende rammer i Familieretshuset. Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen sikrer midler til bedre børneinddragelse og børnesagkyndige undersøgelser, og at vi får hurtigere vejledning til kriseramte familier og ordentlige partshøringsfrister.

- Theresa Berg Andersen

Karina Adsbøl, familieordfører for Danmarksdemokraterne, siger:

Danmarksdemokraterne har kæmpet for, at vi skal hjælpe de børn, som kommer i klemme i deres forældres skilsmisser grundet chikane og forældrefremmedgørelse. Derfor er vi glade for, at vi sikrer, at samarbejdschikane, herunder forældrefremmedgørelse, får en helt fremtrædende plads i forældreansvarsloven. Ingen børn skal uden grund miste kontakten til den ene forælder som følge af den anden forælders chikane eller forældrefremmedgørelse. Børnene skal ikke være våben i en skilsmissesag, fordi forældrene ikke kan blive enige. Derfor skal samarbejdschikane i forældreansvarssager, herunder forældrefremmedgørelse, stoppes i højere grad end i dag. Hensynet til barnet skal altid være i centrum. Samtidig styrker vi retssikkerheden for forældrene, hvilket der i høj grad er brug for. For børnenes skyld. Og for familiernes skyld.

- Karina Adsbøl

Katrine Daugaard, socialordfører for Liberal Alliance, siger:

Liberal Alliance er glade for at være med i en aftale, der nu stiller skarpt på samværschikane og forældrefremmedgørelse i form af bedre muligheder og tidsfrister for opretholdelse af samvær, en øgning af de sagkyndige erklæringer, konsekvenser for chikane, samt at Familieretshuset kan stille en række mere konfliktnedtrappende muligheder til rådighed tidligere. Børn bliver desværre nogle gange brugt som et våben imellem forældres konflikt, og Liberal Alliance er derfor glade for, at der i lovgivningen nu sættes fokus herpå.

- Katrine Daugaard

Mette Abildgaard, familieordfører for Det Konservative Folkeparti, siger:

Vi Konservative ser familien som samfundets allervigtigste og mest forpligtende fællesskab. Derfor er vi også rigtig glade for, at vi med aftalen her får afsat midler til at forebygge brud i familier ved hjælp af forebyggende rådgivning, så færre børn skal opleve deres forældre gå fra hinanden. Derudover er vi naturligvis glade for, at vi med denne aftale får sendt et kraftigt signal om, at det har konsekvenser for forældre, hvis man forsøger at fremmedgøre den anden forældre over for barnet. Børn fortjener begge deres forældre.

- Mette Abildgaard

Victoria Velasquez, socialordfører for Enhedslisten, siger:

Konflikter mellem forældre må aldrig gå ud over barnet. Derfor glæder det mig, at vi har indgået en aftale om familieretsområdet med udgangspunkt i barnets tarv. Vi har blandt andet fået prioriteret forebyggende tiltag og bedre og hurtigere hjælp til forældrene i de tilfælde, hvor samværsspørgsmål desværre kan ende i konflikt.

- Victoria Velasquez

Mette Thiesen, socialordfører for Dansk Folkeparti, siger:

Jeg er så glad for, at forældrefremmedgørelse endelig skrives ind i lovgivningen. Det har jeg og Dansk Folkeparti kæmpet for i mange år. Det er en kæmpe sejr – særligt for alle de forældre, der mister deres børn på et uretmæssigt grundlag. Med denne aftale tager vi et vigtigt skridt i forhold til generelt at sikre et langt bedre familieretsligt system. Derfor er vi i Dansk Folkeparti selvfølgelig med. Men vi glæder os særligt over, at vi nu i langt højere grad sikrer fremmedgjorte børn og forældre. Det har været en lang sej kamp, der endelig er lykkedes.

- Mette Thiesen

Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, socialordfører for Alternativet, siger:

Vi er i Alternativet glade for aftalen om et forbedret familieretligt system, der skal sikre flere initiativer med barnets trivsel i fokus i brudsituationer. Barnets tarv og trivsel skal altid være i centrum. Desværre oplever alt for mange børn at blive klemt i forældres konflikter, hvor samarbejdsproblemer og mistrivsel smitter af på børnenes trivsel og udvikling. Alternativet er positive over, at der med denne aftale sættes forebyggende ind ved bl.a. at skærme børn i sådanne konflikter, og at børnene i højere grad mødes i deres nærmiljø igennem børnesamtaler og børnegrupper. Med aftalen bliver der i højere grad taget hensyn til barnets trivsel i brudsituationer, hvilket vi ser som et vigtigt skridt på vejen til at beskytte flere børn i en vanskelig proces.

- Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Kim Edberg Andersen, socialordfører for Nye Borgerlige, siger:

Fokus på barnets bedste i skilsmissesager er alfa og omega. Derfor er jeg og Nye Borgerlige glade for at være en del af denne aftale, hvor vi blandt andet styrker barnets ret til begge forældre. For børn skal selvfølgelig ikke gøres til et våben i relationen mellem forældrene. Det er helt uholdbart, når en forælder bevidst kan forårsage en konflikt og derved afskære den anden forælder fra samvær. Samarbejdschikane og forældrefremmedgørelse skal i højere grad end i dag stoppes med konsekvens, belysning og forebyggelse, så forældrenes retssikkerhed bliver styrket, og barnets tarv bliver forbedret.

- Kim Edberg Andersen

Camilla Fabricius, socialordfører for Socialdemokratiet, siger:

Det er simpelthen ikke okay, at fordi et barns forældre ikke kan enes og er uvenner, at det så skal gå ud over barnet. Et barn skal have lov til at have kontakt med begge sine forældre. Vi tager nu et skridt i den rigtige retning for at sørge for, at den ene forælder ikke bare kan blokere kontakten mellem barnet og den anden forælder.

- Camilla Fabricius


Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)