Ny VIVE-rapport om forældrenes oplevelse af de familieretlige myndigheder 2022

04-09-2023

VIVE undersøger i en ny rapport forældres oplevelse af de familieretlige myndigheder.

Undersøgelsen er den 3. opfølgningsmåling på forældrenes tilfredshed med det familieretlige system efter den familieretlige reform og er en del af evalueringen af reformen. Evalueringen foreligger ultimo 2024.

Undersøgelsen viser bl.a., at 4 ud af 10 forældrepar, der går fra hinanden, er i kontakt med Familieretshuset inden for en 4-årig periode, og at familier, der har møder i Familieretshuset, har det sværere end andre ikke-samboende familier. Forældre, der i 2022 var til § 6- og § 7-møder i Familieretshuset, har bl.a. færre socioøkonomiske ressourcer end andre ikke-samboende forældre.

Undersøgelsen viser også, at flere børn inddrages, og at der er stigende tilfredshed med børneinddragelse. Til trods for den stigende tilfredshed er 4 ud af 10 forældre fortsat uenige i, at deres børn er blevet passende inddraget.

Samtidig viser undersøgelsen, at flertallet af forældrene i hele undersøgelsesperioden oplever, at forløbet i Familieretshuset er relevant, mens knap halvdelen af forældrene (4 ud af 10) oplever, at medarbejderne forstod begge forældres perspektiv på sagen. Undersøgelsen viser samtidig, at relativt få forældre oplever forbedringer i forældresamarbejde og børnenes hverdagsliv som følge af deres familieretlige forløb. I tråd med de tidligere undersøgelser er forældrenes tilfredshed størst i relativt enkle sager, der kan færdigbehandles i Familieretshuset, og omvendt mindst i sager, hvor familien er i kontakt med både Familieretshuset, familieretten og kommunen.

Undersøgelsens resultater bygger på en kombination af sagsbehandlingsdata fra Familieretshuset, registerdata fra Danmarks Statistik og spørgeskemadata indsamlet blandt forældre med sager i Familieretshuset og før det Statsforvaltningen.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)