Børn føler sig inddraget og lyttet til i Familieretshuset

23-01-2024

En ny rapport fra VIVE om børneinddragelse i Familieretshuset viser, at langt de fleste børn fortsat har en positiv oplevelse af at være til børnesamtaler. Langt de fleste børn oplever at blive inddraget og lyttet til.

De børn, der kommer i Familieretshuset, står ofte midt i en konflikt mellem deres forældre. Formålet med børnesamtalerne er at give børnene en mulighed for at udtale sig om deres følelser og eksempelvis ønsker om forældremyndighed, uden forældrene er til stede. VIVE's rapport om børneinddragelse i Familieretshuset viser, at stort set alle børnene – 95 pct. – giver udtryk for, at børnerådgiveren i Familieretshuset er god til at forklare, hvad der skal ske til børnesamtalen, og at vedkommende er god til at lytte til dem.

Rapporten er lavet på baggrund af svar fra 642 børn i alderen 6 til 17 år. Det er anden gang, at VIVE undersøger børns oplevelse af at blive inddraget i Familieretshuset. Fra 2022 til 2023 ses en positiv udvikling i inddragelsen af de yngste børn i Familieretshuset. En større andel af de yngste børn er i 2023 på forhånd blevet forberedt til børnesamtalen af deres forældre, og flere oplever, at børnerådgiveren er god til at forklare formålet med mødet.

Undersøgelsen viser, at de fleste børn oplever et trygt og forståeligt rum, hvor de kan komme til orde, og hvor de har lyst til at fortælle om ting, der er vigtige for dem. Børnene fortæller, at de oplever børnesamtalen som en mulighed for frit at tale om deres situation uden at skulle tage hensyn til forældre.

Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

De børn, som er til børnesamtaler i Familieretshuset, står et meget sårbart sted, og det er derfor afgørende, at de oplever at blive mødt, lyttet til og taget alvorligt. Det glæder mig, at Familieretshuset formår at skabe det rum. Samtidig er det positivt, at inddragelsen af de yngste børn har fået et løft.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Undersøgelsen viser også, at cirka en femtedel af børnene ikke har lyst til at komme til børnesamtalen og fortælle om dem selv. Nogle af børnene begrunder deres manglende lyst med, at de har været til flere børnesamtaler i Familieretshuset og er trætte af at gentage deres historie. Andre fortæller, at de bliver triste, når de taler om deres familiesituation.

VIVE har siden 2019 fulgt forældrenes oplevelse af systemet gennem årlige spørgeskemaundersøgelser og har udgivet fire selvstændige rapporter. I 2022 og 2023 har VIVE også gennemført spørgeskemaundersøgelser af børnenes oplevelse af at blive inddraget i Familieretshuset.


Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)