Ny arbejdsgruppe har fokus på vold mod børn

17-06-2024

Alt for mange børn og unge vokser op med vold i hjemmet. Det kan have alvorlige konsekvenser for trivsel og helbred både i barndommen og i voksenlivet.

Derfor er der nu blevet nedsat en arbejdsgruppe om vold mod børn og unge. Arbejdsgruppen skal blandt andet komme med anbefalinger på det sociale område med fokus på forebyggelse, opsporing og behandling af børn og unge, som bliver udsat for vold i hjemmet.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Børn skal ikke vokse op i et hjem med fysisk eller psykisk vold. Vi ved, at konsekvenserne af vold mod børn er store. Både psykisk og fysisk vold sætter dybe spor i børnene. Det tager vi i regeringen meget alvorligt. Derfor har vi blandt andet oprettet denne arbejdsgruppe, der skal være med til at rette fokus og finde løsninger på problemet. For det er vigtigt at alle børn kan vokse op i et trygt og sikkert hjem.

Det var i forbindelse med aftalen om udmøntning af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2024 – 2027 (SSA), at der blev sat penge af til oprettelsen af arbejdsgruppen.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har inviteret repræsentanter fra flere relevante organisationer til at indgå i arbejdsgruppen, herunder ikke-offentlige aktører med indsigt og erfaring på området.

Arbejdsgruppens anbefalinger forventes offentliggjort i løbet af 2025.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms).