Afrapportering fra arbejdsgruppen om Kofoedsminde

16-05-2024

Arbejdsgruppen om Kofoedsminde og tilbudsstrukturen til domfældte med udviklingshæmning har afleveret deres afrapportering.

Kofoedsminde, der er det eneste botilbud efter servicelovens § 108 med sikrede afdelinger til domfældte med udviklingshæmning i Danmark, havde i 2020 og over en længere periode oplevet en række udfordringer, der vanskeliggjorde driften af tilbuddet. Der var blandt andet tale om en stigende tilgang af borgere og periodevis overbelægning.

Det resulterede i en bekymring for kvaliteten i indsatsen rejst af blandt andet Socialtilsynet og kommunerne. Der blev på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe med det daværende Social- og Indenrigsministerium, Kommunernes Landsforening, Region Sjælland og Lolland Kommune, som skulle adressere udfordringerne og undersøge potentielle løsningsmuligheder.

Arbejdsgruppen har afleveret deres afrapportering, som kan findes i boksen her på siden.