Nyt familieretligt system slår dørene op for enkle og gennemskuelige forløb med fokus på barnet

01-04-2019

Mandag den 1. april 2019 træder et nyt familieretligt system i kraft. Alle Folketingets partier står bag det nye system, som skal sætte barnets behov og trivsel i centrum og sikre enkle og gennemskuelige forløb.

Mandag den 1. april indføres et nyt familieretligt system, som skal sikre bedre forløb for børn og deres forældre i forbindelse med familiebrud. Det nye system består af to dele: Den administrative myndighed, Familieretshuset, der erstatter Statsforvaltningen, og familieretten, som er en ny enhed i hver byret.

Det altafgørende hensyn i det nye system er, at børn kommer bedst muligt gennem familiens brud. Derfor er der i Familieretshuset en særlig børneenhed, som tager hånd om barnet gennem hele processen.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Børnene har i for høj grad været efterladt på sidelinjen, når systemet har behandlet konflikter mellem forældrene. Det laver vi om på nu med etablering af en særlig børneenhed i Familieretshuset, der står på barnets side. Samtidig får vi et mere enkelt system, hvor der er fokus på at begrænse konflikterne, så familierne kommer bedre gennem et brud.

- Mai Mercado

Alle sager starter i Familieretshuset, som bl.a. sørger for oplysning af sagen, belysning af barnets perspektiv og tilbyder konflikthåndtering. I familieretten træffer en dommer primært afgørelse i komplekse sager, hvor konflikten kan være stor, og hvor der er andre problemer på spil samtidig som fx vold eller misbrug.

Kristian Hertz, direktør i Domstolsstyrelsen, siger:

Domstolene arbejder tæt sammen med Familieretshuset på at sikre, at familien kommer til at opleve, at deres sag behandles i ét samlet forløb og med hensynet til barnet som det vigtigste. De 24 familieretter er gjort så børne- og familievenlige som muligt, så det bliver trygt for børnene at komme der, og dommerne er vant til sager, hvor børn er involveret, og som er følsomme og svære for parterne.

- Kristian Hertz

Fremover er det obligatorisk for alle forældre med børn under 18 år, der søger om direkte skilsmisse, at gennemgå det digitale forløb ”SES – For børnenes skyld”. Forløbet giver forældrene redskaber til at samarbejde og støtte barnet. Det digitale forløb er et element i en tre måneders refleksionsperiode, som indføres med det nye familieretlige system.

Læs publikation om kommunernes og Familieretshusets samarbejde i familieretlige sager


Fakta

  • Reformen af det familieretlige system bygger på en aftale mellem alle Folketingets partier
  • Familieretshuset har afdelinger i ni forskellige byer: Aabenraa, Aalborg, Aarhus, København, Nykøbing F, Odense, Ringkøbing, Ringsted og Rønne
  • Familieretterne er enheder placeret i de 24 byretter i Danmark
  • I alt bevilgede Statsforvaltningen i 2018 16.017 skilsmisser og separationer.

Yderligere oplysninger

Kontorchef Carina Fogt-Nielsen, cfn@sm.dk , tlf. 28 61 15 79

Pressemedarbejder Andreas Hald, ahal@sm.dk , tlf. 41 85 12 66

Kommunikationschef Lasse Krogh Bohse, lkb@domstolsstyrelsen.dk , tlf. 24 40 35 62