Kommunernes og Familieretshusets samarbejde i familieretlige sager

20-03-2019

Publikationen fokuserer på kommunernes samarbejde med den nye administrative myndighed, Familieretshuset, som træder i kraft den 1. april 2019.

Formålet med publikationen er primært at give et overblik over samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunerne i de komplekse sager (§ 7-sager), da det er i disse sager, at samarbejdet styrkes med lov om Familieretshuset.