Nye analyser af tilbud og målgrupper på det specialiserede socialområde

27-10-2020

To nye analyser af det specialiserede socialområde er nu offentliggjort. Analyserne er en del af grundlaget for den omfattende evaluering, som regeringen igangsatte i juni 2020.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag kan nu præsentere to nye analyser af det specialiserede socialområde. De tre første analyser blev offentliggjort i starten af september.

Der er tale om deskriptive analyser, der skal fungere som fælles vidensgrundlag i evalueringsarbejdet.

Målet er at komme grundigt omkring tilbud, den strukturelle opbygning og målgrupperne. Der vil også blive set på, hvordan man i Norge og Sverige har organiseret det specialiserede socialområde.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Vi skal sikre, at borgere med behov for hjælp og støtte får tilbud af god kvalitet og med den rette specialisering. Det er helt afgørende for borgernes tillid og oplevelse af retssikkerhed, at de får de rette tilbud. I regeringen er vi bekymret for afspecialisering, og det vil vi gøre noget ved.

- Astrid Krag

De to analyser, der nu lægges frem, udbygger fundamentet med fælles tilgængelig viden, hvilket er grundforudsætningen for evalueringen af det specialiserede socialområde.

Astrid Krag siger:

Nu er der to nye analyser til fælles læsning, og der er flere på vej. Vi er nødt til at være grundige i dette arbejde, for det handler om mennesker. Vi skal hverken have halve løsninger eller hurtige snuptagsløsninger. Derfor gik vi i 2019 til valg på at indføre en specialeplanlægning med inspiration fra sundhedsområdet, og evalueringen skal netop være grundlag for dette.

- Astrid Krag

Der vil i første halvår af 2021 blive offentliggjort flere analyser fra Social- og Indenrigsministeriet. Det handler bl.a. om uddannelsesniveauet for medarbejderne i tilbuddene, kommunernes udgifter til det specialiserede voksenområde og om modtagere af sociale indsatser.

Derudover vil der bl.a. blive offentliggjort analyser fra Ankestyrelsen om kommunernes praksis og overvejelser i forbindelse med visitation til botilbud, samt en analyse af kommunernes praksis og overvejelser i forbindelse med valg af anbringelsessted for børn og unge.

De to analyser af det specialiserede socialområde – kort fortalt:

  • Sociale tilbud til målgrupper – virksomhedsformer og størrelse

    Analysen viser, at der på voksenområdet findes flest afdelinger til personer med intellektuel/kognitiv forstyrrelse, og på børne- og ungeområdet er der flest afdelinger til personer med et socialt problem. Opgjort på de overordnede målgruppekategorier er der i gennemsnit 9-14 pladser til døgnophold på afdelingerne, hvor afdelingerne til personer med fysisk funktionsnedsættelse i gennemsnit er størst.
  • Målgruppekombinationer på specialiserede sociale tilbud

    Analysen viser, at på voksenområdet henvender to tredjedele af afdelingerne sig til 1-4 målgrupper, og på børne- og ungeområdet gør det samme sig gældende for halvdelen af afdelingerne. Afdelingerne på kommunale tilbud henvender sig oftere til få målgrupper end afdelingerne på tilbud, der er hhv. regionale, private og fonde eller selvejende mv.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)