Velfærdspolitisk Analyse: Målgruppekombinationer på specialiserede sociale tilbud

27-10-2020

Analysen viser, at på voksenområdet henvender to tredjedele af afdelingerne sig til 1-4 målgrupper, og på børne- og ungeområdet gør det samme sig gældende for halvdelen af afdelingerne. Afdelingerne på kommunale tilbud henvender sig oftere til få målgrupper end afdelingerne på tilbud, der er hhv. regionale, private og fonde eller selvejende m.v.