Danmarkskortet er opdateret med seneste omgørelsesprocenter

23-06-2023

Danmarkskortet, som viser Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på socialområdet, er opdateret med seneste tal.

Danmarkskortet er nu blevet opdateret med omgørelsesprocenten for 2022 i de 98 kommuner. Danmarkskortet blev indført i 2016 og viser, hvor mange af de kommunale afgørelser som omgøres, når de er blevet påklaget til Ankestyrelsen.

Kortet viser fordelingen af klagesager i tre forskellige kategorier. En stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. En hjemvisning betyder, at sagen ikke er ordentligt oplyst, og sagen sendes derfor tilbage til myndigheden. Og en ændring/ophævelse betyder, at Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de, der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage eller har ret til at få genbehandlet deres sag. Kortet viser derimod ikke, om der er fejl og mangler i de sager, som der ikke klages over. Ligeledes vil afgørelsen i en del af sagerne, som hjemvises, ikke nødvendigvis ændres som følge af yderligere oplysninger m.v.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)