Grønt lys til forslag om nyt fælles europæisk handicapkort

28-11-2023

EU-landenes social- og beskæftigelsesministre er blevet enige om at arbejde for at indføre et fælleseuropæisk handicapkort, som skal bidrage til at ligestille personer med handicap og deres hjælpere uanset nationalitet, når de er på kortere ophold i andre EU-lande.

For mennesker med handicap kan det være svært at tage på ferie i et andet land, fordi danske borgere ikke nødvendigvis har adgang til de samme handicapvenlige faciliteter, som borgerne i det pågældende EU-land har. Det kan give udfordringer som fysiske barrierer og høje rejseomkostninger, når man eksempelvis er nødt til at have en ledsager med på rejsen. Det samme gælder for mennesker med handicap fra andre EU-lande, der rejser på ferie til Danmark.

Men det skal der laves om på nu. Social- og boligministeren har tidligere fået opbakning fra Folketingets Europaudvalg til, fra dansk side, at støtte op om forslaget. Derfor kunne beskæftigelsesminister Ane Halsboe i går i Bruxelles stemme for forslaget sammen med resten af EU-landenes social- og beskæftigelsesministre.

Det vil sige, at indehavere af kortet får adgang til de samme fordele, som borgere med handicap i besøgslandet har adgang til. Det kan eksempelvis være adgang til fordele og rabatter i offentlig transport. Det kan også være bedre adgang til kultur- og sportsbegivenheder eller ved turistattraktioner.

Desuden er medlemsstaterne blevet enige om, at der skal arbejdes på at indføre et fælles europæisk parkeringskort for mennesker med handicap, der vil give EU-borgere på kortere besøg i andre EU-lande adgang til handicapparkering på lige fod med borgere i det land, hvor man er på besøg.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Både det fælles handicap- og parkeringskort er fantastiske idéer, som vil give borgere med handicap i alle EU-lande bedre adgang til kultur, handicappladser på stadion og til koncerter, rabatter på offentlig transport og hjælp til offentlig transport og handicapparkering. Det vil udvide rækkevidde og tilgængelighed og lethed ved at rejse meget.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Ministerrådet skal nu forhandle sagen med Europa-Parlamentet, inden kortet endeligt kan indføres.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)