Kommunernes 2013-budgetter rammer skiven

19-11-2012

Kommunerne overholder samlet set rammerne for service og anlæg, som de har aftalt med regeringen for 2013, viser en foreløbig opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager anerkender kommunernes store indsats og opfordrer dem til at holde kursen.

Samlet ser det ud til, at landets 98 kommuner rammer skiven med 2013-budgetterne.

Kommunerne budgetterer med 16 mia. kr. til anlæg i 2013 – og dermed overstiger de økonomiaftalens anlægsniveau med 0,5 mia. kr. Men samtidig budgetterer kommunerne med 231 mia. kr. til service, hvilket er 0,6 mia. kr. under rammen i økonomiaftalen.

Det viser en opgørelse, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udarbejdet på baggrund af kommunernes indberetninger til ministeriet.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Kommunerne er en afgørende del af det danske samfund og i den samlede offentlige økonomi. Derfor er det afgørende for, at udviklingen i dansk økonomi ikke skrider, at kommunerne holder de samlede rammer i økonomiaftalen. Kommunerne har ydet en stor indsats for, at få det til at lykkes, og jeg vil gerne kvittere for, at kommunerne tilsyneladende har løst opgaven. Nu gælder det om at holde den ansvarlige kurs og holde budgetterne i 2013 og de kommende år.

- Margrethe Vestager

Ifølge indberetningerne til Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer kommunerne, at de samlede udgifter til dagpengeområdet og øvrige overførsler i 2013 vil ligge godt 0,8 mia. kr. lavere end forudsat i økonomiaftalen.

De endelige budgettal forventes offentliggjort af Danmarks Statistik i januar 2013. Først da kan der tages endelig stilling til, om kommunernes budgetter overholder økonomiaftalen.

Tabel 1

Mia. kr., 2013 pris- og opgaveniveau

 

Aftale 2013

Foreløbigt budget 2013

Forskel aftale til budget 2013,
mia. kr.

Forskel aftale til budget 2013,
pct.

Nettoserviceudgifter

231,5

230,9

-0,6

-0,3 %

Overførsler

62,0

61,0

-1,0

-1,6 %

Udgifter til forsikrede ledige

14,6

14,8

0,2

1,3 %

Bruttoanlæg

15,5

16,0

0,5

3,3 %

Kilde: Kommunale indberetninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statisk, Aftale om kommunernes økonomi for 2013, bloktilskudsaktstykket juni 2012, Finansministeriets meropgaveopgørelse samt egne beregninger.

Kontakt