Nyt nøgletal vedr. administration og ledelse i kommunerne

10-04-2013

På baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2013 offentliggør Økonomi- og Indenrigsministeriet et nyt nøgletal for antallet af ansatte i kommunerne, der beskæftiger sig med administration og ledelse.

Nøgletallet er udarbejdet på baggrund af analysen ”Kommunernes administration og den autoriserede kontoplan” fra juni 2012. 

Opgørelsen viser, at der siden december 2009 i kommunerne er sket et fald i antallet af årsværk til administration og ledelse pr. 1.000 indbyggere på 5,3 procent. Find de kommunale nøgletal på www.noegletal.dk.

I december 2012 blev der i gennemsnit anvendt 15,4 årsværk til administration og ledelse pr. 1.000 indbyggere.

Der er en betydelig variation mellem kommunerne. Ved sammenligninger skal der tages højde for, at ressourceforbruget til administration og ledelse bl.a. afhænger af befolkningssammensætningen i kommunerne.

Nøgletallet er defineret som antal årsværk til administration og ledelse pr. 1.000 indbyggere i juni og december.

Det nye nøgletal vil fremover blive offentliggjort hvert halve år. Den første offentliggørelse af det nye nøgletal medtager tal for december 2009 til december 2012.

Nøgletallet er baseret på personaledata og stillingskategorier i Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRL) løn- og personalestatistik. I opgørelsen af personale til administration og ledelse indgår:

  1. Administrative støttefunktioner/sekretariatsbetjening (udvalgte stillingsgrupper i overenskomstgrupperne akademikere og kontor- og it-personale)
  2. Administrative chefer
  3. Decentrale ledere (fx institutionsledere samt medarbejdere med udvidet tjenestetid og personaleansvar)
  4. Personale, der løser myndighedsopgaver (fx socialrådgivere, jobkonsulenter mv.)

Den nye opgørelsesmetode for administration og ledelse giver et bredere billede af kommunernes administrative ressourceforbrug end andre personalebaserede opgørelser, da bl.a. decentrale ledere indgår i opgørelsen. Denne gruppe varetager i varierende grad administrative opgaver afhængig af både stillingskategori og kommune.