Vestager til kommunerne: Ryk valgstederne ud hvor folk er

08-03-2013

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager opfordrer i et brev kommunerne til at tage initiativer, der kan give en højere valgdeltagelse ved kommunalvalget i november end ved de foregående kommunalvalg. Kommunerne kan for eksempel flytte valgstederne ud, hvor folk er – som på banegårdene og de unges uddannelsessteder.

Ved kommunalvalget i 2009 var den samlede valgdeltagelse 66 procent, hvilket er det laveste i 35 år.

For de unge er valgdeltagelsen faldet fra 54 procent til 46 procent siden 1997, og blandt flere nydanske grupper er faldet endnu større.

Den laveste valgdeltagelse i 2009 fandtes blandt de socialt marginaliserede, bl.a. gruppen af kontanthjælpsmodtagere, hvor valgdeltagelsen var 32 procent.

Selv om valgdeltagelsen generelt er høj i Danmark, ønsker økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager en højere valgdeltagelse, når der er kommunalvalg den 19. november.

Derfor har hun netop sendt et brev til alle landets kommuner, hvor hun gør opmærksom på udviklingen og opfordrer til, at de arbejder for en højere valgdeltagelse til efteråret.

Vi skal have alle med, når der er valg. For det at sætte sin stemme er ikke bare at sætte et kryds ved et parti eller en kandidat. Det er også en helt central måde at deltage i demokratiet på. Derfor opfordrer jeg kommunerne til at tage initiativer, der kan få flere til at stemme lokalt ved deres valgsteder. Nogle kommuner kan måske lade sig inspirere af Københavns Kommune, som rykkede et brevstemmested ind midt på Hovedbanegården i forbindelse med sidste folketingsvalg. Det benyttede mange vælgere sig af. Og måske kan man få flere unge til at stemme, hvis kommunerne giver dem mulighed for at brevstemme på deres uddannelsessted. Valgloven giver gode muligheder for, at kommunerne rykker brevstemmestederne ud, hvor folk er.

- Margrethe Vestager

I brevet opfordrer hun desuden kommunerne til at deltage i to forskningsprojekter ved Københavns Universitet. Det ene har til formål at indsamle viden om, hvordan forskellige tiltag for at få flere unge til at stemme, virker. Det andet er en mere generel undersøgelse af valgdeltagelsen, som følger op på en undersøgelse af valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2009, hvor 44 kommuner deltog.

Kontakt