Nu er kandidatlisterne til Europa-Parlamentsvalget klar

28-04-2014

Fristen for indlevering af kandidatlister til Europa-Parlamentsvalget søndag d. 25. maj 2014 udløb i går søndag den 27. april 2014. Det betyder, at de godkendte kandidatlister og kandidater til valget nu kan offentliggøres.

I dag bliver kandidatlister og kandidater til Europa-Parlamentsvalget søndag d. 25. maj offentliggjort. Til Europa-Parlamentsvalget er der kun én valgkreds. Derfor kan alle vælgere i Danmark, uanset om man stemmer i eksempelvis Hjørring eller Næstved, sætte kryds ud for de samme kandidater og partier på stemmesedlen. 

Hvis du allerede har brevstemt, inden kandidatlisterne var klar og nu ønsker at ændre din stemme, har du mulighed for at brevstemme igen. Her gælder det, at det altid er den sidst afgivne brevstemme, der tæller. Vælger du at brevstemme, skal du være opmærksom på, at du ikke kan stemme på valgdagen. 

Du kan brevstemme i en hvilken som helst kommune her i landet – også i en kommune, hvor du ikke bor. Der kan brevstemmes til og med fredag den 23. maj 2014.

Baggrund

  • Der er valg til Europa-Parlamentet hvert femte år.
  • I Danmark vælges 13 af de i alt 751 medlemmer af Europa-Parlamentet.
  • Ved Europa-Parlamentsvalg er der kun én valgkreds. Det vil sige, at alle vælgere kan stemme på alle kandidater og partier, der er opstillingsberettigede.

Kontakt

Christine Boeskov
TitelValgkonsulent
KontorDemokrati