Vælg et mere handicapvenligt valgsted, når du skal stemme

28-04-2014

Har du svært ved at komme ind på dit afstemningssted på valgdagen på grund af handicap eller nedsat førlighed, kan du som noget nyt søge om at stemme ved et andet mere handicaptilgængeligt afstemningssted.

Alle vælgere hører som udgangspunkt til et bestemt afstemningssted i nærheden af, hvor man bor. Men i foråret ændrede Folketinget reglerne, så vælgere med handicap eller nedsat førlighed nu får mulighed for at skifte til et mere tilgængeligt valgsted.

Har du et handicap eller nedsat førlighed, der gør det svært for dig at komme ind på eller benytte dit almindelige afstemningssted, kan du nu søge din kommune om at stemme på valgdagen ved et andet, mere tilgængeligt afstemningssted i kommunen.

Det kan f.eks. være, hvis du er dårligt gående, har et handicap eller lignende, og dit afstemningssted ikke har elevator eller sliske til kørestole. Det kan også være du har brug for en teleslynge, et handicaptoilet eller andre handicapfaciliteter, som ikke findes på dit afstemningssted, men som findes på et andet afstemningssted i kommunen.

Hvis du ønsker at skifte afstemningssted til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol søndag den 25. maj 2014, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til kommunalbestyrelsen i din bopælskommune.

Ansøgningen skal være kommunen i hænde senest klokken 12.00 torsdag den 15. maj 2014.

Hvis kommunalbestyrelsen imødekommer din ansøgning, skal du på valgdagen blot møde op på det nye afstemningssted, medbringe dit valgkort og stemme som normalt. Du vil modtage et skriftligt svar fra kommunalbestyrelsen på din ansøgning.

Bemærk, at din ansøgning kun gælder for valget den 25. maj 2015. Hvis du ved et senere valg også ønsker at skifte afstemningssted, skal du søge kommunen om det igen.

Kontakt