Der er snart valg: Du kan brevstemme fra i dag

25-02-2014

Fra i dag har du mulighed for at brevstemme til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om EU’s fælles patentdomstol den 25. maj 2014. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager opfordrer vælgerne til at brevstemme, hvis det passer dem bedre end at stemme på valgdagen.

Søndag den 25. maj 2014 er der valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skal deltage i EU’s fælles patentdomstol. Du kan stemme allerede nu ved at brevstemme forskellige steder i kommunerne, hvis det passer dig bedre end at stemme på valgstedet på selve valgdagen.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Din stemme har indflydelse på, hvem der bestemmer i EU, og hvilken retning EU skal tage - for eksempel i den økonomiske politik, hvad der må tilsættes i vores fødevarer, beskyttelse af persondata på internettet. Det er områder, hvor vi løser problemer sammen. Jeg håber, alle vælgere vil give deres mening til kende, og at de vælgere, som ikke kan stemme på selve valgdagen, benytter muligheden for at brevstemme. Ved kommunal- og regionsrådsvalget i efteråret kom valgdeltagelsen helt op på 72 procent – en historisk stigning. Jeg håber, at vi også får valgdeltagelsen op ved Europa-Parlamentsvalget.

- Margrethe Vestager

Du kan brevstemme fra i dag tirsdag den 25. februar 2014 til og med fredag den 23. maj 2014.

Sådan brevstemmer du

  • Du kan brevstemme i en hvilken som helst kommune, og ikke blot i den kommune, hvor du bor.
  • Du skal huske at medbringe legitimation, f.eks. kørekort, pas eller sygesikringsbevis, når du møder op for at brevstemme.
  • Hvis du opholder dig i udlandet, kan du brevstemme på enhver dansk repræsentation, dvs. på den danske ambassade eller det danske konsulat i det land, hvor du opholder dig.
  • Brevstemmer du i udlandet, skal du være opmærksom på, at brevstemmen skal nå hjem til den relevante kommune, før valghandlingen går i gang søndag den 25. maj kl. 9.00
  • Danske statsborgere, der bor i et andet EU-land, kan stemme til valget i Danmark. De skal søge Københavns Kommune om at blive optaget på valglisten.
  • Herboende statsborgere fra andre medlemslande i EU kan også stemme på de danske kandidater til Europa-Parlamentet. De vil modtage informationer med posten om, hvad de skal gøre, hvis de ønsker at stemme i Danmark.

Baggrund

  • Der er valg til Europa-Parlamentet hvert femte år
  • I Danmark vælges 13 af de i alt 751 medlemmer af Parlamentet
  • Ved EP-valg er der kun én valgkreds. Det vil sige, at alle vælgere kan stemme på alle kandidater og partier, der er opstillingsberettigede