Kommuner er blevet bedre til at koordinere skatten

21-01-2014

Reglerne om kommunernes skattefastsættelse er nødvendige for at sikre, at kommunerne samlet set holder skatten i ro og dermed overholder økonomiaftalerne. Det fremgår af en ny evaluering, som Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet netop har offentliggjort. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager anerkender kommunerne for at være gode til at koordinere indbyrdes, hvem der sætter skatterne hhv. op og ned.

Skattesanktionsloven giver kommunerne en øget tilskyndelse til samlet at holde skatten i ro og dermed leve op til de økonomiaftaler, kommunerne indgår med regeringen. Dertil kommer, at kommunerne i højere grad koordinerer indbyrdes, hvem der kan hhv. hæve og sænke skatten det kommende år.

På den måde har skattesanktionsloven været en vigtig forudsætning for, at alle 98 kommuner tager ansvar for at overholde økonomiaftalerne.

Sådan lyder kort fortalt konklusionen i en ny rapport fra Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet, som har haft til opgave at evaluere effekten af skattesanktionsloven fra 2008.

Skattereglerne betyder, at kommunerne bliver modregnet både kollektivt og individuelt over bloktilskuddet, hvis de samlet opkræver mere i skat, end de har aftalt med regeringen i årets økonomiaftale.

Årsagen til at skattesanktionsloven er blevet evalueret er, at loven indeholder en bestemmelse om, at der i folketingsåret 2013-14 skal fremsættes forslag til en revision af loven. På baggrund af evalueringen vil regeringen fremsætte lovforslag om, at reglerne videreføres.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Det er godt, at vi har en ordning på skattesiden, der giver kommunerne en tilskyndelse til at overholde økonomiaftalerne og derved medvirker til, at vi fører en ansvarlig økonomisk politik i Danmark. Den nye rapport viser, at reglerne virker – både fordi vi oplever, at alle 98 kommuner tager ansvar for at overholde aftalen, men ikke mindst fordi kommunerne indbyrdes er blevet gode til at koordinere, hvem der sætter skatterne hhv. op og ned det kommende år. Det vil jeg gerne kvittere for. Det er afgørende for, at vi sikrer, at der er fleksibilitet til at hæve skatten lokalt der, hvor der er et behov.

- Margrethe Vestager

Regeringen og KL aftalte i 2013 og 2014 at etablere puljer, så kommuner der sænker skatten, kan få tilskud til det. Finansieringsudvalget vurderer, at puljerne har bidraget til større fleksibilitet i den kommunale skatteudskrivning. Udvalget vurderer, at det også fremadrettet kan være relevant at afsætte tilsvarende puljer til skattenedsættelser.


Fakta om skattesanktionsloven

  • Skattesanktionsloven blev vedtaget i 2008, så den fik virkning fra og med kommunernes budgetter for 2009.
  • Baggrunden for de nye regler var bl.a., at kommunernes budgetter for 2008 indebar et samlet brud på skatteaftalen med 1,4 mia. kr. – ud over de 750 mio. kr., kommunerne kunne hæve skatten med ifølge økonomiaftalen for 2008.
  • I 90’erne og starten af 00’erne var der en generel tendens til, at kommunerne hævede skatterne.
  • I 2010 blev skattesanktionsloven justeret for yderligere at styrke kommunernes incitament til at overholde de indgåede aftaler om skat.
  • Som en del af loven blev det vedtaget, at loven skulle evalueres og revideres i folketingsåret 2013-14.
  • Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager vil snarest fremsætte et lovforslag, der indebærer, at den nuværende ordning videreføres.

Kontakt

Maja Frydkjær Frandsen
TitelChefkonsulent
KontorFinansiering