15.940 statsborgere fra andre EU-lande vil stemme d. 25/5

11-05-2014

Alle herboende EU-borgere kan stemme til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj, og det er der 15.940 ikke-danske EU-borgere, der vil. Det er et fald i andelen, der vil bruge deres valgret i Danmark sammenlignet med i 2009.

Til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. maj er i alt 15.940 herboende ikke-danske EU-borgere på valglisten i Danmark. Opgørelsen er foretaget pr. 9. maj 2014.

Fordelingen på de enkelte EU-lande fremgår af oversigten nedenfor, der til sammenligning viser antal optagne i 2004 og 2009. Endvidere vises dels antal statsborgere på 18 år eller derover fra de enkelte EU-lande, der pr. 1. januar 2014 var bosat i Danmark, dels det samlede antal statsborgere fra disse lande, der var bosat i Danmark pr. 1. januar 2014. 

 

 

Bosat i Danmark pr. 1.1.2014    

2004

2009

2014

18 år og derover

0 år og derover

Belgien

140

149

143

873

923

Bulgarien

-

58

79

5.334

5.984

Cypern

5

6

6

73

76

Estland

53

59

58

1.284

1.406

Finland

493

512

477

2.200

2.374

Frankrig

850

951

876

4.760

5.137

Grækenland

118

112

118

1.648

1.707

Irland

363

393

374

1.273

1.325

Italien

578

663

669

5.296

5.630

Kroatien

-

-

8

492

564

Letland

93

103

99

3.743

4.511

Litauen

204

234

197

8.074

9.587

Luxembourg

5

6

6

41

41

Malta

9

13

10

62

63

Nederlandene

1.126

1.194

1.145

5.068

6.174

Polen

953

1.085

1.030

24.591

29.554

Portugal

132

141

140

1.239

1.344

Rumænien

-

133

156

13.758

15.449

Slovakiet

24

35

38

1.413

1.549

Slovenien

7

6

9

281

331

Spanien

325

326

330

4.325

4.557

Storbritannien

3.803

3.848

3.589

11.034

11.886

Sverige

2.413

2.462

2.217

9.993

10.521

Tjekkiet

34

41

36

865

969

Tyskland

3.607

3.982

3.867

18.984

21.278

Ungarn

63

80

83

2.966

3.283

Østrig

174

184

180

961

1.022

I alt

15.572

16.776

15.940

130.631

147.245

Pr. 1. januar 2014 udgjorde antallet af EU-borgere i Danmark, der på det tidspunkt var fyldt 18 år og dermed opfyldte aldersbetingelsen for valgret til Europa-Parlamentsvalg, i alt 130.631.

Målt i forhold til dette antal udgør tilmeldingen til valglisten ca. 12,2 pct. af det mulige antal EU-vælgere med det forbehold, at de vælgere, der siden er fyldt eller fylder 18 år mellem den 1. januar 2014 og valgdagen den 25. maj 2014 (og dermed for nogles vedkommende evt. indgår i opgørelsen af antallet af herboende EU-borgere, der er optaget på valglisten) ikke er medtaget i opgørelsen. Tallet på 12,2 pct. viser dog ikke desto mindre, at den faldende tendens, man kunne konstatere ved den tilsvarende opgørelse foretaget forud for Europa-Parlamentsvalget den 7. juni 2009, fortsætter.  Tallet viser således et markant fald i forhold til de to sidste valg, hvor tilmeldingen til valglisten udgjorde henholdsvis 26,5 pct. af det mulige antal EU-vælgere i 2004 og 17,1 pct. ved valget i 2009.                 

Ifølge opgørelsen pr. 9. maj 2014 er der optaget i alt 4.140.061 personer på valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014, heraf 15.940 eller 0,39 pct. EU-borgere. Ved valget i 2009 udgjorde andelen af EU-borgere 0,41 pct.

Til folkeafstemningen om en fælles patentdomstol, der finder sted samme dag som Europa-Parlamentsvalget i Danmark, er foreløbig optaget i alt 4.124.121 vælgere på valglisten. Tallet er lavere end antallet af vælgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget, da kun danske statsborgere kan stemme til folkeafstemningen.

Kontakt