Eftersyn skal skabe bedre borgerinddragelse og styrke lokaldemokratiet

22-05-2014

Hvordan inddrager politikerne bedst borgerne i det lokale demokrati? Hvordan bliver høringer relevante for borgerne, så de får lyst til at gøre deres indflydelse gældende på beslutninger i kommuner og regioner? Det skal et udvalg med repræsentanter fra flere ministerier, KL og Danske Regioner nu undersøge.

Det er afgørende for det lokale demokrati, at borgerne engagerer sig og deltager i høringer i kommuner og regioner. Men det er ikke altid lige let at få det til at fungere i praksis. Det viste Økonomi- og Indenrigsministeriets rapport ”Op af sofaen – anbefalinger til lokaldemokratiet” fra september 2013. Rapporten anbefalede bl.a. et eftersyn af lokale høringer, som lovgivningen forpligter kommunerne til at gennemføre. Det arbejde går et nyt udvalg nu i gang med. Udvalget skal bl.a. se på, om det ved ændring af lovgivningen er muligt at opnå en bedre og tidligere borgerinddragelse.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger: 

I et levende demokrati har borgerne mulighed for at give deres meninger til kende og reelt blive inddraget i de lokale beslutninger. Derfor glæder jeg mig til resultatet af udvalgets arbejde. Vi skal sørge for, at høringer ikke blot er ren bureaukratisk rutine, og noget man kun gør, fordi man skal. Høringerne skal give mening både for beslutningstagerne og for dem, der høres. Det skaber engagement i vores lokale demokrati og kan give bedre beslutninger.

- Margrethe Vestager

Udvalgets formand er tidligere departementschef Ib Valsborg. Derudover består udvalget af repræsentanter fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, Transportministeriet, Justitsministeriet, Miljøministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt KL og Danske Regioner. Arbejdet vil løbe over det næste halve år.

Læs mere om udvalgets arbejde i kommissoriet.

Kontakt