Endelig opgørelse af Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

30-05-2014

Danmarks Statistik har nu for Økonomi- og Indenrigsministeriet foretaget den endelige opgørelse af Europa-Parlamentsvalget i Danmark søndag den 25. maj 2014. Opgørelsen er lavet på grundlag af valgbøgerne fra valgbestyrelserne med resultatet af fintællingen i hver af de 92 opstillingskredse.

De afgivne gyldige stemmer samt mandaterne er ifølge opgørelsen fordelt som følger:

 

 

Stemmer

Pct.

Mandater

A.

Socialdemokratiet  

435.245

19,1%

3

B.

Radikale Venstre 

148.949

6,5%

1

C.

Det Konservative Folkeparti

208.262

9,1%

1

F.

SF - Socialistisk Folkeparti

249.305

11,0%

1

I.

Liberal Alliance  

65.480

2,9%

-

N.

Folkebevægelsen mod EU 

183.724

8,1%

1

O.

Dansk Folkeparti  

605.889

26,6%

4

V.

Venstre, Danmarks Liberale Parti

379.840

16,7%

2

I alt

 

2.276.694

 

13

I forhold til det samlede vælgertal, der er opgjort til 4.141.329, er stemmeprocenten 56,32 pct. Der blev afgivet i alt 2.332.217 stemmer, heraf 135.862 brevstemmer svarende til en brevstemmeprocent på 5,83. Antallet af blanke stemmer udgør 47.594 og andre ugyldige stemmesedler 7.929, eller i alt 55.523 ugyldige stemmesedler, svarende til en ugyldighedsprocent på 2,38 pct.

Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse er følgende kandidater valgt (med forbehold for Folketingets endelige godkendelse af resultatet af valget): 

A. Jeppe Kofod

O. Morten Messerschmidt

A. Christel Schaldemose

O. Rikke Karlsson

A. Ole Christensen

O. Anders Primdahl Vistisen

B. Morten Helveg Petersen

O. Jørn Dohrmann

C. Bendt Bendtsen

V. Ulla Tørnæs

F. Margrete Auken

V. Jehs Rohde

N. Rina Ronja Kari

 

 

 

Kontakt