Endeligt resultat af folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

30-05-2014

Danmarks Statistik har nu for Økonomi- og Indenrigsministeriet foretaget den endelige opgørelse af folkeafstemningen om en fælles patentdomstol søndag den 25. maj 2014. Opgørelsen er lavet på grundlag af valgbøgerne fra valgbestyrelserne med resultatet af fintællingen i hver af de 92 opstillingskredse.

Ifølge denne opgørelse fik folkeafstemningen følgende udfald:

Gyldige Ja-stemmer

1.386.881

Gyldige Nej-stemmer

833.023

Ugyldige stemmer

83.879

I alt afgivne stemmer

2.303.783

I forhold til det samlede antal gyldige stemmer, der er opgjort til 2.219.904, er der afgivet 62,5 procent Ja-stemmer og 37,5 procent Nej-stemmer.

Stemmeprocenten, som er antallet af afgivne stemmer i forhold til det samlede antal stemmeberettigede, er opgjort til 55,85 pct.

Antal afgivne ugyldige stemmesedler udgjorde i alt 83.879, hvilket svarer til en ugyldighedsprocent på 3,64 pct. For de afgivne ugyldige stemmesedler var 77.722 blanke og 6.157 ugyldige af andre grunde.

Af de afgivne stemmer var 131.834 brevstemmer. Det svarer til en brevstemmeprocent på 5,72 pct. (i forhold til antallet af afgivne stemmer i alt, der var 2.303.783).

Kontakt