Vælgere kan søge om at stemme hjemmefra

04-05-2014

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at møde op på dit afstemningssted på valgdagen, kan du søge om at brevstemme til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 i dit eget hjem.

Nogle vælgere har mulighed for at stemme i eget hjem til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen. Det gælder vælgere, som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at tage til afstemningsstedet på selve valgdagen.

Ønsker du at brevstemme hjemmefra, skal du søge din kommune om det. Det gør du ved at udfylde et særligt ansøgningsskema, som du kan få udleveret ved at henvende dig til den kommune, hvor du bor. Du kan også hente skemaet på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside valg.oim.dk.

Hvis du får praktisk hjælp hjemme, f.eks. af en hjemmehjælper, hjemmesygeplejerske eller andet, kan de også udlevere ansøgningsskemaet. Plejepersonalet kan hjælpe dig med at udfylde og indsende skemaet, hvis du har behov for det.

Kommunen skal have din ansøgning senest tirsdag den 13. maj 2014 kl. 18.00. Nogle kommunalbestyrelser kan dog have sat en senere frist.

Hvis du får godkendt din ansøgning om at brevstemme hjemme, vil du få et brev fra din kommune om, på hvilken dato og i hvilket tidsrum, afstemningen skal finde sted hjemme hos dig.

Den dag, du skal afgive din brevstemme, kommer to stemmemodtagere hjem til dig med stemmematerialet. Når du har stemt, tager stemmemodtagerne dine brevstemmer med tilbage til kommunen og sørger for, at dine stemmesedler bliver lagt i stemmekassen på afstemningsdagen ligesom de almindelige stemmesedler.

Kontakt