Nuanceret billede af socialt marginaliserede

08-12-2015

En ny rapport fra SFI dokumenterer, at socialt marginaliserede kommer fra alle sociale lag, og tegner et nuanceret billede af gruppen. Der er brug for en mere vidensbaseret socialpolitik, mener social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

Unge, hvis forældre er socialt marginaliserede, har større risiko for selv at løbe ind i sociale og psykiske problemer: psykisk sygdom, misbrugsproblemer, hjemløshed og kriminalitet. Det viser SFI’s nye rapport ”Familiebaggrund og social marginalisering i Danmark”.

Rapporten viser samtidig, at unge, der bliver ramt af sociale eller psykiske problemer, som helhed har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet senere i livet. Som 28-årige er omkring halvdelen hverken i beskæftigelse eller uddannelse.

Det vidner om, at der er brug for en mere vidensbaseret socialpolitik, mener social- og indenrigsminister Karen Ellemann:

Sociale og psykiske problemer i voksenlivet trækker alt for ofte tråde til de problemer, som forældrene har haft. Vi har brug for mere viden om, hvordan vi indretter socialpolitikken, så udsatte får bedst mulig hjælp. Socialt udsatte skal hjælpes til et aktivt liv med uddannelse og beskæftigelse, hvor det er muligt, og vi skal være bedre til at dæmme op for, at sociale problemer går i arv. Regeringen vil i det nye år præsentere sine sociale mål, som skal understøtte en mere vidensbaseret socialpolitik.

- Karen Ellemann

Rapporten viser også, at omkring halvdelen af socialt marginaliserede unge kommer fra familier, hvor forældrene ikke udviser tegn på social marginalisering. En opsporing af sociale problemer kan derfor langt fra alene basere sig på problemer i familien eller i barndommen.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Det er et opløftende resultat, at social marginalisering ikke automatisk går i arv fra forældre til børn. Det kan være mange ting, der pludselig slår benene væk under et menneske, og vi må ikke være blinde for, at halvdelen af de personer, der bliver socialt udsatte, umiddelbart kommer fra helt almindelige familier. Derfor er det også vigtigt, at det socialpolitiske mindset går på tværs, så vi får taget hånd om problemerne, inden de vokser sig store. Alle kan gøre en forskel ved at være opmærksomme og reagere på faresignaler. Som sagsbehandler på jobcenteret, som familiemedlem, praktiserende læge, frivillig i sportsklubben, underviser, kollega eller arbejdsgiver.

- Karen Ellemann

Fakta

Rapporten er baseret på en samkørsel af registerdata for den voksne danske befolkning og belyser mønstre i social marginalisering. I rapporten er socialt marginaliserede afgrænset på baggrund af fire risikofaktorer: psykisk sygdom, stof-/alkoholmisbrug, hjemløshed eller fængselsophold. Undersøgelsen viser, at 4 pct. af alle voksne mænd og 2 pct. af alle voksne kvinder har været registreret med mindst én af de fire risikofaktorer inden for de seneste fem år.

Læs rapporten om familiebaggrund og social marginalisering


Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)