Ny viden skal forbedre indsats for voldsramte kvinder

01-12-2015

Landets kvindekrisecentre er netop blevet evalueret, og vi har nu bedre viden om, hvordan indsatsen på krisecentrene virker. Den viden skal vi bruge, når vi tilrettelægger indsatsen fremover, mener social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

En stor evaluering af landets kvindekrisecentre er netop blevet færdig, så der nu er mere viden om effekten af indsatsen for de voldsramte kvinder. Evalueringen kortlægger og belyser blandt andet krisecentrenes forskellige tilbud og indeholder anbefalinger til, hvordan indsatsen over for voldsramte kvinder kan styrkes fremover.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Når vi hjælper voldsramte kvinder i akut krise, er det helt afgørende, at vi ved, hvad der virker, så vi undgår, at kvinderne ender tilbage i samme voldelige forhold. Vi skal hjælpe de voldsramte ind på et godt spor med netværk og job. Det gør den nye evaluering af kvindekrisecentrene os klogere på, og vi skal nu udbrede konklusionerne til fagfolk og kommuner.

- Karen Ellemann

Evalueringen af kvindekrisecentrene viser, at de voldsramte kvinder generelt er meget tilfredse med krisecentrenes tilbud, og at kvinders ophold på centrene kan øge sandsynligheden for, at kvinder bryder ud af voldelige forhold. Men et ophold på et kvindekrisecenter har samtidig en negativ effekt på beskæftigelsen.

I evalueringen er der blandt andet følgende anbefalinger:

  • Kvindekrisecentrene opretter specialafdelinger til forskellige målgrupper, for eksempel helt unge kvinder,
  • Kvindekrisecentrene bliver bedre til at arbejde systematisk med udredning, målsætning og målopfølgning for den enkelte kvinde.
  • Voldsramte kvinders mulighed for ambulant rådgivning skal forbedres.

Det er Socialstyrelsen, der har fået udarbejdet evalueringen af kvindekrisecentre af Rambøll.

Læs evalueringen af krisecentertilbuddene

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Fuldmægtig Anne Hedemann Nielsen, ahed@sim.dk