Nyt Børneråd udpeget af social- og indenrigsministeren

17-12-2015

Karen Ellemann har sammensat et nyt Børneråd, som træder i funktion 1. januar 2016. Rådet skal varetage alle børns interesser, og ministeren har lagt vægt på, at formand og medlemmer tilsammen har en bred faglig indsigt i forhold, der vedrører børn.

Per Larsen fortsætter som formand for det nye Børneråd, som social- og indenrigsministeren netop har udpeget. Medlemmerne er udvalgt med udgangspunkt i deres faglige kompetencer, og udpegningen sker for en treårig periode. Medlemmerne er valgt på baggrund af indstillinger fra relevante organisationer, og formanden er udpeget af ministeren selv.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Det er et fagligt meget kompetent råd, jeg har sammensat med hjælp fra organisationerne på området. Medlemmerne har tilsammen en bred og solid viden om børn og vil stå stærkt i forhold til at varetage vores børns interesser. Det har været vigtigt for mig. Jeg er også rigtig tilfreds med, at vi får et råd med både nye og rutinerede kræfter, en mere ligelig kønsfordeling og bedre geografisk spredning.

- Karen Ellemann

Det nye Børneråd får igen Per Larsen i spidsen, da han genudpeges som formand. Rådet består herudover af følgende seks medlemmer:

  • Annette Due Madsen (Børns opvækst og udvikling)
  • Preben Siggaard (Børns skoleliv)
  • Sebastian Damkjær Ohlsen (Børns kultur- og fritidsliv)
  • Lene Møller (Børns sundhed)
  • Tina Maria Larsen (Børns retsstilling)
  • Lone Beyer (Børn med særlige behov)

Annette Due Madsen og Lone Beyer genudpeges, mens de øvrige fire er nye medlemmer i rådet. 

Den genudpegede formand for Børnerådet Per Larsen siger:

Jeg er meget glad for, at ministeren har genudpeget mig til en ny periode som formand for Børnerådet. Det er stærkt inspirerende at medvirke til, at 1,2 millioner børn og unge får så god en start på livet som overhovedet muligt. Jeg glæder mig til samarbejdet med det nye råd, de meget dygtige og kreative personer i sekretariatet, og til at fortsætte det tætte samarbejde med Børnerådets mange interessenter.

- Per Larsen

Børnerådet skal som noget af det første lægge en plan for den kommende 3-års periode.

Det står højt på min liste at fortsætte vores bestræbelser på at styrke børneinddragelsen og at få udbredt kendskabet til børns rettigheder endnu mere. Jeg vil også fortsætte rådets fokus på de alt for besværlige overgange mellem myndigheder og systemer på en lang række af de områder, Børnerådet har undersøgt de seneste år. Her er der for mange børn, der kommer i klemme, og det ser jeg frem til at få gjort noget ved i den kommende rådsperiode.

- Per Larsen

Der afholdes afskeds- og tiltrædelsesreception den 22. januar 2016 i Social- og Indenrigsministeriets lokaler.

Fakta om Børnerådet

Børnerådet blev etableret i 1994 og er et uafhængigt og tværfagligt råd, der som led i sin fortalervirksomhed skal informere og rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet og arbejde for at sikre børns rettigheder. Rådet har blandt andet til opgave at vurdere og informere om børns vilkår i Danmark. Børnerådet består af seks medlemmer og en formand.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)