Sådan styrker vi den gode modtagelse af flygtninge i lokalområdet

11-12-2015

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg, social- og indenrigsminister Karen Ellemann, Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet samlede over 200 deltagere til Frivilligheds- og Integrationsdøgn i Vejle. Nu er der konkrete modeller for, hvordan de frivillige bedre kan hjælpe flygtninge ind i det lokale fællesskab.

Frivilligtilbud om danskundervisning i hverdagssammenhænge, mentorbank for flygtningekvinder og en ven til hvert skolebarn. Det er nogle af de modeller, som frivillige organisationer og kommuner går hjem med fra det store Frivilligheds- og Integrationsdøgn, som netop er afsluttet. Arrangementet er et af flere initiativer, der følger op på statsministerens topmøde om integration på Marienborg den 24. september 2015.

Den seneste flygtningestrøm har medført markant fokus på det lokale integrationsarbejde i kommunerne. Derfor mødtes mere end 200 deltagere fra frivillige organisationer, frivilligcentre, integrations- og frivilligråd og kommuner den 10.-11. december for at give deres konkrete forslag til, hvordan civilsamfundet kan styrke modtagelsen af flygtninge lokalt.

Hvis man som flygtning skal falde godt til og blive integreret, er det afgørende, at man bliver en del af fællesskabet. Derfor har de frivilliges indsats stor betydning for integrationen, understreger integrationsminister Inger Støjberg:

Når flygtninge får ophold i Danmark skal de bydes velkommen til lokalsamfundet. Mødet med den almindelige dansker er helt afgørende for integrationen. De danske værdier kan man ikke læse sig til, dem skal man lære at kende i mødet med danskerne på arbejdspladsen, på uddannelsesinstitutionerne og ude i foreningerne. Derfor er jeg glad for, at det frivillige Danmark støtter op om vores frivillighedsdøgn, for det er nu, at vi skal forene alle gode kræfter og skabe en indsats, der styrker integrationen ude i kommunerne.

- Inger Støjberg

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann deltog i døgnet og modtog på regeringens vegne de forslag, som deltagerne fik udviklet og tager med sig hjem. Hun siger:

Døgnet har mindet os alle om, hvad det handler om: At blive en del af en dansk hverdag. Det kan være svært uden en hjælpende hånd, og her på mødet er der kommet mange gode bud på, hvordan det kan lykkes. Idrætsforeninger kan besøge det lokale asylcenter og få en flygtning med på holdet, mens frivillige foreninger kan hjælpe flygtninge med at få en dansk ven, som kan støtte dem i kontakten med alt fra syklubben til jobcenteret. Mange nyankomne er utrolig motiverede for at få danske relationer, og den mulighed skal vi gribe, før de mister troen på, at det kan lykkes. Efter vores 24 timer sammen her i Vejle står det lysende klart, at vi skal have fokus på menneskelige relationer og personlige ressourcer frem for at gøre de mange flygtninge til klienter.

- Karen Ellemann

Statsminister Lars Løkke Rasmussen kvitterede for deltagernes store indsats med en videohilsen, hvor han blandt andet understregede vigtigheden af et tæt lokalt samspil mellem de frivillige og kommunerne.

Afslutningen af arrangementet var præget af en klar ambition blandt de frivillige om at gå tilbage lokalt og arbejde videre med de konkrete modeller, der kom frem på mødet.  Eksempelvis en genoplivning af forsamlingshustanken som et fysisk mødested for flygtninge, frivillige og myndigheder samt inddragelse af flygtninge, deres motivation og ressourcer i integrationsarbejdet.