Uenige forældre tilbydes kursus i konflikthåndtering

16-12-2015

Forældre, der ikke kan samarbejde om deres børn, bliver 1. januar 2016 tilbudt kurser og samtaler, når de henvender sig til Statsforvaltningen i Odense og Aabenraa.

Når forældre for første gang henvender sig til Statsforvaltningens afdelinger i Odense og Aabenraa, fordi de ikke kan arbejde sammen om deres børn, vil de fra 1. januar 2016 blive tilbudt forældresamarbejdskurser og individuelle samtaler. Tilbuddet er et 4-årigt forsøgsprojekt som skal klæde forældrene på til at håndtere uenigheder og til selv at finde de bedste løsninger for deres barn uden at involvere myndighederne.

Samarbejdskurset ”Forældre sammen – hver for sig” er udviklet af Center for Familieudvikling, og projektet skal evalueres af SFI – Det nationale forskningscenter for Velfærd for at få viden om, hvordan konflikthåndtering virker for forældre og børn, og hvilken effekt metoden i øvrigt har i forhold til den måde, som Statsforvaltningen ellers møder familierne på.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Det er først og fremmest forældrenes ansvar at sikre, at deres børn kommer godt ud af en skilsmisse og forældrenes ansvar at løse de konflikter, der kan opstå, når man går hver til sit. Når konflikter mellem forældre alligevel går i hårdknude, må vi selvfølgelig hjælpe. Med projektet og den omfattende evaluering får vi indsigt i, om sådan en indsats kan give ansvaret tilbage til forældrene og begrænse omfanget af konflikter – ikke mindst til gavn for børnene.

- Karen Ellemann

Afdelingschef Bente Koudal Sørensen, Statsforvaltningen siger:

Vi har mange års erfaring med skilsmissekonflikter, og vi ved, at forældrenes samarbejde er noget af det, der betyder allermest for børns trivsel efter en skilsmisse. Derfor er vi glade for, at vi nu kan tilbyde forældrene et mere omfattende forløb med fokus på hjælp til selvhjælp.

- Bente Koudal Sørensen

Formand, psykolog Annette Due Madsen, Center for Familieudvikling siger:

Mange forældre går fra hinanden, fordi deres kommunikation og samarbejde var vanskeligt i parforholdet. Derfor kan det naturligvis også være svært for forældrene at samarbejde efter en skilsmisse, hvor de samtidig skal tackle sorg og store beslutninger omkring deres børn. Vores mange møder med familier har vist, at forebyggende undervisning kan hjælpe forældrene bedre på vej.

- Annette Due Madsen

Forsker Karen Margrethe Dahl, SFI siger:

Den eksisterende forskning viser, at et dårligt fungerende forældresamarbejde i skilte familier har negativ betydning for børns trivsel, men vi mangler viden om indsatser, der kan forbedre samarbejdet og børnetrivslen. Projektet giver os en enestående mulighed for at opnå mere viden om virkningsfulde indsatser til gavn for familier, der i fremtiden opsøger Statsforvaltningen.

- Karen Margrethe Dahl

 

Yderligere oplysninger

Kommunikationsmedarbejder Camilla Severin Madsen, csm@sim.dk, tlf.: 22 46 64 70

Specialkonsulent Merethe Johansen, mjo@sim.dk