Ny kredsfordeling flytter mandat til Hovedstaden

20-02-2015

Den nye fordeling af kreds- og tillægsmandater til folketingsvalg på landsdele og storkredse uden for Færøerne og Grønland er klar.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i dag bekendtgjort den nye fordeling af kreds- og tillægsmandater på landsdele og storkredse uden for Færøerne og Grønland. I forhold til den stedlige mandatfordeling, der gjaldt ved sidste folketingsvalg den 15. september 2011, flytter 1 kredsmandat fra Københavns Omegns Storkreds til Københavns Storkreds. Endvidere flytter 1 tillægsmandat fra Sjælland-Syddanmark til Hovedstaden. 

Efter den nye fordeling fordeler mandaterne sig fremover således som følger:

Hovedstaden tillægges 50 mandater, heraf 39 kredsmandater og 11 tillægsmandater.

Kredsmandaterne fordeles således på landsdelens enkelte storkredse:

1) Københavns Storkreds tillægges 16 kredsmandater

2) Københavns Omegns Storkreds tillægges 11 kredsmandater

3) Nordsjællands Storkreds tillægges 10 kredsmandater

4) Bornholms Storkreds tillægges 2 kredsmandater


Sjælland-Syddanmark tillægges 65 mandater, heraf 50 kredsmandater og 15 tillægsmandater.

Kredsmandaterne fordeles således på landsdelens enkelte storkredse:

1) Sjællands Storkreds tillægges 20 kredsmandater

2) Fyns Storkreds tillægges 12 kredsmandater

3) Sydjyllands Storkreds tillægges 18 kredsmandater


Midtjylland-Nordjylland tillægges 60 mandater, heraf 46 kredsmandater og 14 tillægsmandater.

Kredsmandaterne fordeles således på landsdelens enkelte storkredse:

1) Østjyllands Storkreds tillægges 18 kredsmandater

2) Vestjyllands Storkreds tillægges 13 kredsmandater

3) Nordjyllands Storkreds tillægges 15 kredsmandater

Den nye stedlige mandatfordeling gælder frem til næste beregning i foråret 2020.

Baggrund

Den stedlige fordeling af de 135 kredsmandater og de 40 tillægsmandater fastsættes og bekendtgøres hvert femte år efter offentliggørelsen af folketallet pr. 1. januar 2015, 2020 osv.

Mandatfordelingen gælder derefter for de følgende valg, indtil ny bekendtgørelse finder sted.

Folketallet pr. 1. januar 2015 opgjort på kommuner er offentliggjort af Danmarks Statistik den 10. februar 2015. På grundlag af 1) befolkningstallet pr. 1. januar 2015, 2) vælgertallet ved sidste folketingsvalg (15. september 2011) og 3) arealet af storkredsene 1. januar 2014 har Danmarks Statistik udregnet mandatfordelingen. Kriterierne for fordelingen er fastlagt i folketingsvalgloven. Tabeller med oplysninger om den nærmere beregning af den nye fordeling af kreds- og tillægsmandater findes på ministeriets hjemmeside: valg.oim.dk

Økonomi- og Indenrigsministeriet har på grundlag heraf fastsat og bekendtgjort mandatfordelingen i bekendtgørelse nr. 160 af 18. februar 2015.

Kontakt