Endelig opgørelse af folketingsvalget den 18. juni 2015

24-06-2015

Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget den endelige opgørelse over stemmerne ved folketingsvalget den 18. juni 2015. Tallene er opgjort af Danmarks Statistik på grundlag af valgbøger fra valgbestyrelserne med resultatet af fintællingen i hver af de 92 opstillingskredse i Danmark.

Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse er de afgivne gyldige stemmer samt mandaterne fordelt således:

 

 

Stemmer

Mandater

 A. 

Socialdemokratiet 

924.940

47

 B. 

Radikale Venstre 

161.009

8

 C. 

Det Konservative Folkeparti 

118.003

6

 F. 

SF - Socialistisk Folkeparti 

147.578

7

 I. 

Liberal Alliance 

265.129

13

 K. 

Kristendemokraterne 

29.077

-

 O. 

Dansk Folkeparti 

741.746

37

 V. 

Venstre, Danmarks Liberale Parti 

685.188

34 

 Ø. 

Enhedslisten - De Rød-Grønne 

274.463

14

 Å. 

Alternativet

168.788

9

 

Uden for partierne 

3.066 

-

 

I alt 

3.518.987 

175

Det samlede vælgertal er på 4.145.105, og stemmeprocenten er 85,89 pct.

Der blev i alt afgivet 3.560.060 stemmer, heraf 308.883 brevstemmer svarende til en brevstemmeprocent på 8,68 pct.

Antallet af blanke stemmesedler udgør 29.920 og andre ugyldige stemmesedler 11.153 eller i alt 41.073 ugyldige stemmesedler svarende til en ugyldighedsprocent på 1,15 pct.