Foreløbigt vælgertal til folketingsvalget den 18. juni 2015

04-06-2015

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu opgjort, hvor mange vælgere bosat i Danmark, der kan stemme til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015. Antallet er steget med 1,54 procent. Den ældste vælger er 109 år.

4.142.903 vælgere i Danmark kan afgive deres stemme ved folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015.

Dermed er vælgertallet steget med 62.993 i forhold til ved folketingsvalget den 15. september 2011 (4.079.910). Det svarer til en stigning på 1,54 procent.

Vælgertallet er opgjort pr. 3. juni 2015 (15 dage før valgdagen) og omfatter de vælgere, der denne dag var registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Vælgertallet omfatter ikke de vælgere, der bor i udlandet, og som bliver optaget på valglisten efter reglerne om udlandsdanskeres valgret til Folketinget, hvis de anmoder om det. En opgørelse over denne gruppe af vælgere er først klar pr. 11. juni 2015 (7 dage før valgdagen), der er seneste frist for optagelse af udlandsdanskere på valglisten. Den 11. juni 2015 er også skæringsdato for optagelse på valglisten af vælgere, der efter den 3. juni 2015 flytter til Danmark fra udlandet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at offentliggøre en opgørelse af det samlede vælgertal fredag den 12. juni 2015.

Det samlede vælgertal vil omfatte de vælgere, der pr. 3. juni 2015 var registreret i CPR med bopæl i Danmark, de vælgere, der er flyttet til Danmark fra udlandet mellem den 3. juni 2015 og den 11. juni 2015, samt de vælgere, der bor i udlandet, og som efter anmodning bliver optaget på valglisten.