Så er der folketingsvalg

17-06-2015

Den 18. juni 2015 er der valg til Folketinget. Afstemningen begynder overalt i landet kl. 9.00 morgen og slutter kl. 20.00 aften.

Torsdag den 18. juni 2015 skal danske vælgere stemme om, hvem der skal sidde i Folketinget i den næste folketingsperiode.

Overalt i landet åbner afstemningen på valgstederne kl. 9.00 morgen. Valgstederne lukker igen kl. 20.00.

Du skal huske at tage det valgkort, som er blevet sendt til dig, med til valgstedet. Det står på valgkortet, hvor du skal afgive din stemme. Fristen for at brevstemme er udløbet, så du kan nu kun stemme på dit valgsted.

Hvis du har brug for hjælp til at afgive din stemme, kan du henvende dig til valgbordet. Du har ret til at udpege en personlig hjælper. Ønsker du at benytte denne mulighed, får du hjælp til at stemme fra den hjælper, du selv har udpeget, og én valgstyrer eller tilforordnet vælger. Hvis du ikke ønsker at vælge en personlig hjælper, får du i stedet hjælp fra to valgstyrere eller tilforordnede vælgere.

Valgstyrerne/de tilforordnede vælgere, der yder hjælp til stemmeafgivningen, har tavshedspligt med hensyn til, hvad du stemmer.

Hvis du på grund af manglende førlighed ikke kan bevæge dig ind i stemmelokalerne, kan du stemme lige uden for stemmelokalet, f.eks. i en bil parkeret ved indgangen.

Det endelige resultat af folketingsvalget i morgen forventes offentliggjort på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside omkring en uge efter valget.