Så mange vælgere i Danmark og udlandet kan stemme til folketingsvalget

15-06-2015

Ifølge valglisterne kan i alt 4.146.602 vælgere stemme til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015, heraf er 3.258 bosat i udlandet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu den endelige opgørelse over, hvor mange vælgere bosat i Danmark og i udlandet, der kan stemme til valget den 18. juni 2015.

I alt 4.146.602 personer kan være med til at vælge de 175 medlemmer af Folketinget, der skal vælges i Danmark til næste folketingsperiode. Herudover skal der vælges to medlemmer i Grønland og to medlemmer på Færøerne.

Sammenlignet med vælgertallet ved folketingsvalget i 2011 er vælgertallet steget med 66.692, dvs. 1,63 pct.

Vælgertallet omfatter:

  • 4.142.903 vælgere (99,91 pct.), der pr. 3. juni 2015 (15 dage før valgdagen) var registreret med bopæl i Danmark,
  • 459 vælgere (0,011 pct.), der i perioden fra og med den 3. juni 2015 til og med den 11. juni 2015 (7 dage før valgdagen) er flyttet til Danmark fra udlandet og har anmeldt flytningen til kommunen, og
  • 3.258 vælgere (0,079 pct.), der bor i udlandet og efter anmodning er optaget på valglisten efter reglerne om udlandsdanskeres valgret til Folketinget.

I vælgertallet pr. 3. juni 2015 indgår 18 vælgere, som siden da er flyttet til udlandet og er optaget på udlandsdanskervalglisten. Disse vælgere findes derfor nu blandt de nævnte 3.258 vælgere, der bor i udlandet.

Ved folketingsvalget den 15. september 2011 udgjorde det tilsvarende antal udlandsdanskere på valglisterne henholdsvis 5.590. Antallet af udlandsdanskere optaget på valglisterne efter de almindelige regler om udlandsdanskeres valgret er således faldet med 2.332 i forhold til folketingsvalget i 2011.

Pga. dødsfald og borgere, som flytter til udlandet i tiden indtil valgdagen, vil det endelige vælgertal, som det opgøres på valgdagen, blive lidt mindre end 4.146.602.