Familiernes økonomi 2015 – markant færre fattige børn

20-05-2015

Den nye fattigdomsredegørelse viser, at det er lykkedes at reducere børnefattigdommen med næsten en tredjedel siden 2011, og siden sidste opgørelse er antallet af fattige børn faldet med 600. Samtidig er også den generelle fattigdom faldet med omkring 3.000 personer fra 2011 til 2013.

Danmark er et af de lande i verden, der har de mindste indkomstforskelle, og kun 0,7 procent af befolkningen er økonomisk fattige.

Men særligt for de allermest udsatte børn og unge ligger der stadig udfordringer i at sikre reelt lige muligheder for uddannelse og job og i fortsat at bekæmpe økonomisk fattigdom.

For mange unge fattige kaster problemer fra barndommen lange skygger ind i ungdommen, blandt andet har op mod hver femte af de nye økonomisk fattige unge været anbragt som barn.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Jeg glæder mig over, at der er blevet færre fattige og især færre fattige børn siden 2011. Mange familier blev løftet ud af økonomisk fattigdom, da vi afskaffede fattigdomsydelserne og loftet over børnefamilieydelsen, ligesom mange danskere igen er kommet i arbejde. Men selv når det går bedre, er der grupper af danskere, der ikke automatisk mærker det i deres liv. Vi skal blandt andet sikre en bedre og mere direkte hjælp til de børn, som vi ved bliver født ind i familier med svære vilkår. De er i markant større risiko for at havne på kanten af samfundet og i økonomisk fattigdom.

- Morten Østergaard

Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen siger:

Bag tallene gemmer sig rigtige menneskeskæbner. Børn, der er for fattige til biograftur og fritidsaktiviteter. Børn, som isolerer sig og ikke tør vise, hvordan de bor. De mistrives, det går skævt i skolen, og mange får ikke taget en uddannelse senere i livet. Det skal vi lave om på. Derfor skal vi have fat om problemets kerne. Nu har vi fået mere viden om, hvad der øger risikoen for, at man bliver fattig – og denne viden er vigtig for, at vi bliver bedre til at forebygge, at ikke mindst børn havner i fattigdom.

- Manu Sareen

Analyserne i årets redegørelse har blandt andet fokus på unge, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. Cirka 67.000 unge har i mindst 6 måneder i træk været uden uddannelse og beskæftigelse.

Det er i Familiernes Økonomi – fordeling, fattigdom og incitamenter 2015, at man kan læse om, hvor mange økonomisk fattige der er i Danmark, hvordan fattigdommen har udviklet sig, og hvad der kendetegner mennesker, der bliver berørt af økonomisk fattigdom.

Udvikling i antallet af økonomisk fattige

 

Kontakt