Søndag den 7. juni 2015 er sidste frist for anmeldelse af folketingskandidater

27-05-2015

Kandidater til folketingsvalget skal have anmeldt deres opstilling senest søndag den 7. juni 2015 kl. 12. Man kan enten stille op for et af de otte partier, der blev valgt ind i Folketinget ved valget i 2011, og som automatisk er opstillingsberettigede, eller for Kristendemokraterne eller Alternativet, der også er opstillingsberettigede. Nye partier kan dog nå at anmelde sig frem til kl. 12 femten dage før valget. Endelig kan man stille op som kandidat uden for partierne.

Kandidater, der ønsker at stille op til folketingsvalget den 18. juni 2015, skal senest være anmeldt søndag den 7. juni 2015 kl. 12. Kandidater, som anmelder deres opstilling efter denne frist, vil ikke kunne stå på stemmesedlerne til det kommende folketingsvalg.

Anmeldelser om opstilling skal indleveres på skrift til Statsforvaltningen. Anmeldelserne kan indleveres til en hvilken som helst af Statsforvaltningens afdelinger i Aabenraa, Aarhus, Ringkøbing, Aalborg, Odense, Nykøbing Falster, Ringsted og København. Kandidater, der stiller op i opstillingskredse i Bornholms Storkreds, skal dog indlevere deres kandidatanmeldelse til formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune.

De partier, der blev valgt ind i Folketinget ved sidste valg og fortsat er repræsenteret i Folketinget, er automatisk opstillingsberettigede til det kommende valg. Det gælder følgende partier: 

A. Socialdemokratiet

B. Radikale Venstre

C. Det Konservative Folkeparti

F. SF - Socialistisk Folkeparti

I. Liberal Alliance

O. Dansk Folkeparti

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne

Desuden er K. Kristendemokraterne ved partianmeldelse den 31. juli 2013 og Å. Alternativet ved partianmeldelse den 3. marts 2015 blevet opstillingsberettiget til folketingsvalget.

Kandidater, der ønsker at opstille uden for partierne, skal sammen med kandidatanmeldelsen indlevere underskrifter fra mindst 150 og højst 200 stillere i den opstillingskreds, hvor kandidaten stiller op. Skema til brug for kandidatanmeldelse af kandidater uden for partierne fås ved henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet på valg@oim.dk eller tlf. 72 28 24 00, eller til Statsforvaltningen.


Anmeldelsesmyndigheden og kontaktoplysninger

Kandidatanmeldelse vedrørende folketingsvalg i alle opstillingskredse bortset fra opstillingskredse i Bornholms Storkreds kan indleveres ved en hvilken som helst af Statsforvaltningens lokalafdelinger. Det anbefales dog, at kandidatanmeldelse sendes til følgende adresse:

Statsforvaltningen

Afdeling Aabenraa
Storetorv 10

Postboks 282
6200 Aabenraa


Statsforvaltningen kan i øvrigt kontaktes på følgende telefonnumre:

Tlf. 61 82 77 46

Tlf. 61 82 77 47


Kontaktoplysninger for formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune kan findes på Bornholms Kommunes hjemmeside www.brk.dk.