Vælgere kan søge om at stemme hjemmefra til folketingsvalget

27-05-2015

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at møde op på dit afstemningssted på valgdagen, kan du søge om at brevstemme til folketingsvalget den 18. juni 2015 i dit eget hjem.

Nogle vælgere har mulighed for at stemme i eget hjem til folketingsvalget. Det gælder vælgere, som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at tage til afstemningsstedet på selve valgdagen.

Ønsker du at brevstemme hjemmefra, skal du søge din kommune herom. Det gør du ved at udfylde et særligt ansøgningsskema, som du kan få udleveret ved at henvende dig til den kommune, hvor du bor. 

Hvis du får praktisk hjælp hjemme, f.eks. af en hjemmehjælper, hjemmesygeplejerske eller andet, kan de også udlevere ansøgningsskemaet. Plejepersonalet kan hjælpe dig med at udfylde og indsende skemaet, hvis du har behov for hjælp til det.

Kommunen skal have din ansøgning senest mandag den 8. juni 2015 kl. 12.00. Den enkelte kommunalbestyrelse må dog godt sætte en senere frist. Du kan få oplyst hos din egen kommune, om den har sat en senere frist.  

Fakta: Sådan stemmer du hjemmefra

Hvis du får godkendt din ansøgning om at brevstemme hjemme, vil du få et brev fra din kommune om, på hvilken dato og i hvilket tidsrum, afstemningen skal finde sted hjemme hos dig.

Den dag, du skal afgive din brevstemme, kommer to stemmemodtagere hjem til dig med stemmematerialet. Når du har sat dit kryds, tager stemmemodtagerne din brevstemme med tilbage til kommunen og sørger for, at din stemmeseddel bliver lagt i stemmekassen på afstemningsdagen ligesom de almindelige stemmesedler.