Kommuner får lån til at afvikle overflødige ejendomme

20-03-2015

Økonomi- og indenrigsminister Morgen Østergaard giver nu fem kommuner adgang til at låne i alt 50 mio. kr. til at nedrive eller afvikle kommunale ejendomme, fordi de står tomme, og fordi de ikke kan bruges til nye formål.

Fem kommuner har netop fået brev fra økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard med besked om, at de er tilkendt låneadgang til samlet 50 mio. kr. Lånene skal kommunerne bruge til at nedrive eller afvikle i alt 15 kommunale ejendomme, som belaster kommunernes økonomi, fordi de står tomme, og kommunerne ikke kan bruge dem til nye formål.

Låneadgangen medvirker til, at de fem kommuner kan afvikle finansielle låne- og lejeforpligtelser og frigøre sig fra løbende udgifter til varme og vedligehold.

Fakta: Sådan er lånepuljen fordelt

Kommune

Antal afviklingsprojekter

Lånedispensation for 2015 i mio. kroner

Lolland

3

17,50

Guldborgsund

1

5,00

Norddjurs

5

3,00

Thisted

1

8,00

Frederikshavn

5

16,50

I alt 5 kommuner

15

50,00

Baggrund

Med Vækstpakken 2014 besluttede regeringen sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti at oprette en lånepulje for 2015 på 50 mio. kr. til kommuner i yderområder, som på grund af ejendomssituationen oplever en finansiel belastning ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende.

Kontakt

Nicolai Pallisborg
TitelChefkonsulent
KontorUdgifter