Frivilligheds- og Integrationsdøgnet

20-11-2015

Udlændinge-, integrations- og boligministeren, social- og indenrigsministeren, Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet inviterer den 10. -11. december 2015 civilsamfundet til Frivilligheds- og Integrationsdøgnet på Hotel Munkebjerg i Vejle.

Frivilligheds- og Integrationsdøgnet udspringer af civilsamfundstopmødet ”Sammen om integration”, som statsministeren var vært for den 24. september 2015 på Marienborg, og følger op på dialogmødet om frivillighed og flygtninge den 4. november 2015. Formålet med Frivilligheds- og Integrationsdøgnet er, at deltagerne sammen går et skridt videre og udformer modeller for, hvordan kommuner og frivillige lokalt kan samarbejde om integration af nytilkomne flygtninge. Ambitionen er, at parterne går fra mødet med konkrete planer for det videre arbejde.

De inviterede til Frivilligheds- og Integrationsdøgnet er frivillige organisationer, frivilligcentre, integrationsråd, frivilligråd og landets kommuner.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)