Karen Ellemann: Positivt, at der er tegn på, at kommunerne arbejder mere med forebyggende indsatser

30-11-2015

Ankestyrelsen offentliggør nye tal for børn og unge, som var anbragt uden for hjemmet i 2014. Social- og indenrigsministeren ser tegn på, at kommunerne prioriterer det forebyggende arbejde og roser kommunerne for, at forholdsvis flere anbringes i plejefamilier.

Anbringelsesstatistikken for 2014 viser blandt andet, at kommunerne stadigt sjældnere træffer afgørelser om, at børn og unge under 18 skal anbringes uden for hjemmet. Samlet set var godt 11.000 børn og unge anbragt uden for hjemmet ved udgangen af 2014.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Vi ser fortsat et fald i antallet af anbragte børn og unge. Jeg tager det som et udtryk for, at kommunerne er opmærksomme på at sætte tidligt ind i nærmiljøet og forebygge, at en anbringelse bliver nødvendig. Den udvikling støtter vi også med aftalen om satspuljen for 2016. Her har partierne afsat 96 mio. kr. fra 2016-19 til at hjælpe kommunerne med at arbejde mere forebyggende ved at støtte barnet i dets hverdagsmiljø og inddrage barnet og familien tættere.

- Karen Ellemann

Anbringelsesstatistikken for 2014 viser også, at kommunerne anbringer forholdsvis flere i plejefamilier og færre på døgninstitutioner og opholdssteder. På fire år er andelen af anbragte i plejefamilier steget fra 51 pct. i 2010 til 60 pct. i 2014.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Vi ved, at børn, som er anbragt i plejefamilier, trives bedre. Derfor glæder det mig, at forholdsvis flere anbragte børn får en opvækst i gode og trygge rammer hos en plejefamilie. Vores intentioner med Barnets Reform fra 2010 var især at styrke anbringelser i plejefamilier, og tallene viser, at kommunerne er på rette vej.

- Karen Ellemann

Ankestyrelsens Anbringelsesstatistik for 2014 giver et overblik over kommunernes afgørelser om 0-17-årige børn og unge anbragt uden for hjemmet samt aktuelle anbringelsestal ved udgangen af 2014.

Læs  Ankestyrelsens anbringelsesstatistik 2014

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)