Gravide kvinder med misbrug skal nemmere kunne lade sig tilbageholde i behandling

28-10-2015

Regeringen har indgået en aftale med de øvrige satspuljepartier om at styrke indsatsen for gravide kvinder med et misbrug.

Gravide kvinder, der har et misbrug af alkohol eller stoffer, skal fremover tilbydes behandling med mulighed for at blive tilbageholdt. Det er regeringen og Folketingets øvrige partier med undtagelse af Enhedslisten blevet enige om som en del af den samlede satspuljeaftale for 2016. 

Aftalen styrker samtidig den eksisterende, forebyggende indsats, ligesom der afsættes 14 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere på døgnbehandlingstilbud til gravide med et misbrug. I alt har partierne afsat 27,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 til det samlede initiativ.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann udtaler:

Alt for mange børn fødes med skader efter moderens misbrug under graviditeten. Det har været en vigtig prioritet for regeringen at stille sig på børnenes side og styrke indsatsen over for de gravide, som ellers afbryder deres behandling. Derfor er jeg tilfreds med, at vi nu udvider mulighederne for tilbageholdelse af gravide misbrugere, der på forhånd har indgået en kontrakt med kommunen.

- Karen Ellemann

Sundhedsminister Sophie Løhde udtaler:

Når et barn fødes med et mentalt eller fysisk handicap på grund af sin mors misbrug, er det en af de største former for ulighed i sundhed. Der er jo tale om børn, som aldrig har fået en chance i livet. Og det er på alle måder tragisk, at en kommende mors misbrug på den måde føres videre til barnet og kan få så alvorlige konsekvenser. Vi skal derfor have styrket indsatsen over for gravide med et misbrug, for i dag svigter vi både kvinderne og deres børn ved at tage for lidt hensyn til det ufødte barn.

- Sophie Løhde

Med aftalen ændres reglerne, så kommunerne også efter sundhedsloven forpligtes til at tilbyde gravide kvinder med et alkoholmisbrug en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse. Dertil får kommunerne bedre mulighederne for at tilbyde gravide kvinder med et misbrug behandling med mulighed for tilbageholdelse gennem en udvidelse af kontraktens varighed. I dag kan kontrakten maksimalt indgås for seks måneder, men fremover skal kontrakten kunne indgås for hele graviditeten. Samtidig justeres længden af den maksimale periode for den enkelte tilbageholdelsessituation fra i dag maksimalt 14 dage til maksimalt op til tre uger. Endelig bliver længden af den samlede periode, en kvinde kan tilbageholdes, ændret fra i alt to måneder i dag til i alt tre måneder.

Aftalen følger op på den rapport om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler, som en tværministeriel arbejdsgruppe afleverede til regeringen i september.


Faktaboks

Hvert år fødes der børn, som er blevet fysisk eller mentalt skadet af deres mødres misbrug af rusmidler under graviditeten. Antallet af skadede børn er svært at vurdere, da skaderne kan være vanskelige at diagnosticere og ofte først vil vise sig senere i barnets liv. Men hvert år fødes mellem 50-100 børn med abstinenser som følge af mødrenes afhængighed af stoffer eller alkohol, og i gennemsnit får 11 børn pr. årgang stillet diagnosen Føtalt Alkoholsyndrom (FAS), som er den alvorligste alkoholskade.


Kontakt

Mie Henriette Eriksen
TitelKontorchef
KontorUdsatte Voksne og Civilsamfund