Politisk aftale om hjemmetræning af børn og unge

09-10-2015

Regeringen har indgået en aftale med alle partier i Folketinget om at videreføre og forenkle reglerne for hjemmetræning af børn og unge med handicap.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har netop indgået en aftale med alle partier i Folketinget, så hjemmetræningsordningen for familier til børn og unge med handicap kan fortsætte. Der bliver justeret på reglerne, så de bliver mere enkle at bruge for forældre og kommuner.

Kommunernes sagsbehandling bliver styrket gennem øget inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer som for eksempel fysioterapeuter og ergoterapeuter, hvor det er relevant, så afgørelser om hjemmetræning af børn og unge sker på et solidt fagligt grundlag.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Vi forenkler reglerne for de forældre, der vælger selv at tage ansvar for deres børns træning. Hjemmetræningsordningen fungerer i det store og hele godt. Derfor lægger vi heller ikke op til de store, revolutionerende ændringer i ordningens indhold, men vi skaber klarere rammer, som sikrer forældrenes mulighed for at hjemmetræne deres børn. Samtidig styrker vi fokus på barnets tarv og trivsel ved at tydeliggøre, at hjemmetræning altid skal tage afsæt i det enkelte barns støttebehov, alder og udvikling.

- Karen Ellemann

På baggrund af aftalen vil Social- og Indenrigsministeriet udarbejde et lovforslag med forenkling af reglerne, som skal understøtte en enklere og korrekt sagsbehandling og mere målrettet tilsyn. Forenklingen betyder færre kommunale tilsyn med træningen i hjemmene og en ny mulighed for, at kommunerne og forældre kan aftale et fast beløb til træningsredskaber mv., hvis de er enige om det.

Lovforslaget bliver sendt i høring inden jul og forventes fremsat i Folketinget i februar 2016.

Lovrevisionen bliver fulgt op af en målrettet rådgivnings- og vejledningsindsats til både kommuner og forældre.