Fire kommuner får låneadgang på socialområdet

17-09-2015

Yderligere fire kommuner er blevet tildelt lån til at opbygge eller ombygge flere højt specialiserede tilbud på socialområdet. Lånepuljen er en del af opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen fra 2013.

I marts 2015 fik to kommuner låneadgang for samlet 27 mio. kr. til højt specialiserede tilbud på socialområdet, og nu er yderligere fire kommuner blevet tildelt låneadgang til at opbygge bedre tilbud på socialområdet for i alt 54 mio. kr.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Vi giver adgang til et målrettet lån og får et synligt løft på det sociale område i fire kommuner. Projekterne i Egedal, Esbjerg, Hjørring og Svendborg er jeg som social- og indenrigsminister med ansvar for både kommuner og socialpolitik særligt tilfreds med. Jeg kan bare sige flot gået til de fire kommuner for, at de investerer på det sociale område

- Karen Ellemann

Faktaboks - lånepulje social

Baggrund

Den 26. juni 2013 blev den tidligere regering enig med alle Folketingets partier om at gennemføre en række justeringer af kommunalreformen fra 2007. Aftalen omfattede bl.a. etableringen af en lånepulje på 100 mio. kr., der skal bidrage til at lette kommunernes finansiering af etableringsomkostninger ved opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet, eller ved ændring af eksisterende tilbud.

Ved første ansøgningsrunde blev der i marts 2015 udmøntet 27,05 mio. kr. Herefter forelå en restlånepulje på i alt 72,95 mio. kr. Efter anden ansøgningsrunde er der nu en rest på 19,26 mio. kr., som kan søges af interesserede kommuner frem til årsskiftet. For projekter, der modtager tilsagn i 2015, videreføres låneadgangen til 2016.